All posts by admin

На 17.02.2017 г. по инициатива на вестник „Стандарт“ и Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ се проведе Открит урок по родолюбие за Васил Левски, съпътстван с изложба, „Посветен на Отечеството“, представяща документи и лични вещи, свързани с живота, делото и заветите на Апостола на свободата. Събитието е част от честванията по случай 180-ата годишнина от рождението на Апостола.

Гости на изложбата бяха проф. Огнян Герджиков, Министър-председател на Република България, г-н Рашко Младенов, Министър на културата, проф. д.ф.н Боряна Христова, Заместник-министър на културата, проф. д.и.н Виолета Нешева, Главен научен консултант на Фондация „Созопол“.Те бяха посрещнати от малките гвардейци от клубовете „Млади възрожденци“ в страната, които бяха облечени в униформите на Първа и Втора българска легия.

В откриването на изложбата и в Открития урок по родолюбие се включиха близо 100 деца от столични училища. Пред децата д-р Руслан Иванов от отдел „Български исторически архив“ на Националната библиотека разказа историята на Апостола.


Проф. д.и.н. Виолета Нешева
и част от гостите
Част от децата,
участници в събитието

Днес, 31.01.2017 г. Фондация „Созопол“ и Сдружение „Духовно огледало“ подписаха Меморандум за сътрудничество. Основата за подписване на Меморандума е изключително активната съвместна дейност на двете неправителствени организации по отношение на постоянната изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще“. Изложбата e ситуирана в Национален дворец на културата, основна сграда, етаж 7, зала 3.3. „Чудесата на България“.


Г-жа Татяна Костадинова и г-н Кирил Арнаутски

На 27 януари 2017 г. в Национален дворец на културата Фондация „Созопол“ подписа Меморандум за сътрудничество с Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства към ЮНЕСКО, България. Меморандумът за сътрудничество подчертава и затвърждава активната дейност на двете международни организации по отношение постоянна изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще“, експонирана в Национален дворец на културата, основна сграда, етаж 7, зала 3.3. „Чудесата на България“.

Фондация „Созопол“, като първата българска неправителствена организация, официален партньор на ЮНЕСКО, и Международният съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства към ЮНЕСКО, България, като първата българска неправителствена организация, акредитирана към Междуправителствения Комитет за опазване на нематериално културно наследство, чрез съвместни действия на базата на подписания Меморандум ще положат усилия за представяне и популяризиране на нематериалното и материалното културно наследство в постоянната изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще“, повишавайки по този начин интереса към богатите българска история и култура както сред местни хора, така и сред туристи и гости от цял свят. Дейностите ще се извършват по време на предвиденото Председателство на България на Съвета на Европейския Съюз през 2018 г., като ще продължат и след края на Председателството, затвърждавайки още веднъж ефективността и устойчивостта, които се постигат посредством сътрудничеството в неправителствения сектор.


Г-н Емил Павлов Г-н Кирил Арнаутски

Фондация „Созопол“, като международна неправителствена организация, работеща изключително активно за съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство, взе участие в Световното събитие – XXVI Международен фестивал на маскарадните игри СУРВА 2017. Международният празник се проведе в град Перник от 27 до 29 януари 2017 г. под патронажа и с подкрепата на Министерство на културата.

Централен площад – изпълнение на фолклорна група

Маскарадът е сред най-големите изяви на традиционни народни игри и обичаи с маски в Европа и по света. Заради него Перник е избран за член на Федерацията на европейските карнавални градове през 1995 г. Под названието „Народният празник Сурова/Сурва в Пернишко“ той е включен на 2 декември 2015 година в Представителния списък на ЮНЕСКО за нематериално световно културно наследство. За важността на включването на национален елемент в Представителния Списък на ЮНЕСКО говори това, че той се състои от всички онези форми на изразяване (обичаи, танцови, песенни и занаятчийски традиции), които свидетелстват за многообразието на нематериалното културно наследство. Включването на елемент в Списъка, наред с националните мерки за опазване, гарантира съхраняването и предаването от поколение на поколение на живото културно – историческо наследство на българина, неговата устойчивост във времето и нарастването на видимостта му сред обществото.

Изпълнение на фолклорна група

Начало на Фестивала даде международна научна конференция „Маскарадът в селото и в града”, организирана от Община Перник, Регионалния исторически музей – Перник и БАН в Двореца на културата гр. Перник. Представител на Фондация „Созопол“ по време на Научната конференция беше експертът с дългогодишен опит д-р Здравка Коркутова от РИМ-Перник.

Официалното откриване на събитието от световно значение се състоя вечерта на 27 януари 2017 г., на открита сцена, с пищен спектакъл „Огънят на Сурва”, организиран от Община Перник и „Приятели без граници” – концерт на чуждестранни групи. В следващите два дни кукери и карнавални групи от България и от чужбина (8 страни) дефилираха из целия град.

Изпълнение на различни групи по време на фестивала

„Перник беше най-красивото и весело място на земята през тези три дни. Благодаря ви!“ – с тези думи при закриването на Фестивала кметът на Перник д-р Вяра Церовска изрази патоса от преживяното и гордостта ни, че сме българи. Народ достоен, пазещ и тачещ културно наследство с хилядолетни традиции, умеещ завладяващо да го споделя със света.

Част от деловия президиум на фестивала

Фондация „Созопол“, като организация, която работи активно за опазване, представяне и популяризиране на културното наследство, към момента изпълнява Проект „Кукерският обичай в България и Сърбия – културна традиция на два съседни народа”, финансиран по Програма за участие на ЮНЕСКО 2016-2017 г. и съфинансиран от проектните партньори – Фондация „Созопол“ и Сдружение „Пръстени от Балкани“, Водеща цел на проекта е насърчаване и развитие на културното многообразие, междукултурния диалог и постигане на разбирателство по добре видим и изразен безпристрастен начин. С предвидените дейности по проекта и поставянето на акцент върху мероприятия, касаещи Кукерския обичай, двете организации се стремят да постигнат поставените резултати, като осигурят тяхната устойчивост във времето.

Спазвайки принципите и регламентите на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), г-жа Санг Мии Бак, член на Комитета за културно наследство към ЮНЕСКО и професор по културна антропология е на посещение в България, за да извърши мониторинг върху дейността на Регионалния център на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа. Г-жа Бак имаше възможността да се срещне и да проведе конструктивни разговори с представители на редица организации, с които Регионалният център е в партньорство при осъществяване на своята дейност.

News2017.01.11-1

На 11 януари 2017 г., в рамките на престоя си в България, г-жа Санг Мии Бак посети организираната от Фондация „Созопол“ в партньорство с Регионалния център за опазването на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа, изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще“. Изложбата представя българското материално и нематериално културно наследство.

News2017.01.11-2

На място, експертът от ЮНЕСКО се запозна с експонираните макети на знакови български природни и културни паметници, както, с представените от Сдружение „Духовно огледало“, дългогодишен партньор на Регионалния център, творби на деца, изработени по традиционни техники от папиемаше и царевична шума. Специално за г-жа Бак Фондация „Созопол“, Сдружение „Духовно огледало“ и проф. Диляна Мичева, Национална академия за театрално и филмово изкуство, организираха фолклорна програма, изпълнена от студенти, учащи във висшето училище.

News2017.01.11-3 Студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство
по време на специално подготвената фолклорна програма
в изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще“

По време на посещението си в изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеше“ г-жа Бак проведе конструктивни разговори с представители на част от партньорите на Регионалния център за опазването на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа. Г-жа Бак се срещна с г-н Арнаутски, Председател на международната неправителствена организация Фондация „Созопол“, с г-жа Татяна Костадинова, Председател на Сдружение „Духовно огледало“ и г-н Емил Павлов, Председател на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства към ЮНЕСКО, Национална секция България.

Г-н Арнаутски имаше възможността да запознае г-жа Санг Мии Бак с целите и дейността на Фондация „Созопол. Той обърна специално внимание върху активната дейност на международната неправителствена организация в областта на опазване на природното и културното наследство, като изтъкна необходимостта от обединение и сплотеност на всички заинтересовани с цел постигане на устойчиво развитие в световен мащаб. Г-н Арнаутски отново потвърди готовността на Фондация „Созопол“ да продължи да оказва съдействие на ЮНЕСКО и да извършва дейността си, спазвайки приоритетите и целите на международната организация.

News2017.01.11-4 Г-жа Санг Мии Бак и г-н Арнаутски по време на срещата
в изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще“

Фондация „Созопол“, като първата българска неправителствена организация, официален партньор на Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и член на Комитета за връзка за два двугодишни периода: от 2012 г. до 2014 г. и от 2014 г. до 2016 г., осъществява своята активна дейност, спазвайки принципите и целите на световната организация и работейки в тясно сътрудничество със Секретариата на ЮНЕСКО и Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО.

Следвайки приетите политики на ЮНЕСКО, по време на провелата се Генерална конференция на НПО-та, официални партньори на Организацията, в периода 12-14 декември 2016 г. бяха проведени избори за нов състав на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО и негов Председател. Част от членовете на Комитета до момента, сред които и Фондация „Созопол“, поради изискването за максимален брой последователни двугодишни мандати, вече не са членове на Комитета за връзка.

ngo-unesco-liaison-committee-2015-2016 Снимки на членовете на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО за периода 2014-2016 г.,
сред които и г-н Кирил Арнаутски, представени в рамките на презентация по време на Генералната конференция на НПО-та, официални партньори на ЮНЕСКО

След финала на Международното събитие в Париж, Фондация „Созопол“ подчерта ролята на г-жа Сабина Коломбо, началник отдел „Връзки с правителствените и неправителствените организации”, ЮНЕСКО, на целият екип на Секретариата на ЮНЕСКО и на своите колеги от Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО за перфектната организация на провелата Конференция. Международното събитие следваше определената оптимална програма, като привлече голям интерес от страна на правителства, правителствени и неправителствени организации, медии, експерти и други гости.

logo-icngos-2016 Лого на провелата се Генерална конференция на НПО-та,
официални партньори на ЮНЕСКО, в периода 12-14 декември 2016 г.

По време на Конференцията българската неправителствена организация отново изрази своята готовност и желание да продължи да работи в тясно сътрудничество със Секретариата на ЮНЕСКО и новоизбрания Комитет за връзка НПО-ЮНЕСКО. Фондацията изтъкна необходимостта от обединение и сплотеност на всички заинтересовани с цел постигане на устойчиво развитие в световен мащаб.

Проект „Кукерският обичай в България и Сърбия – културна традиция на два съседни народа”, разработен от Фондация „Созопол“, съвместно със Сдружение „Пръстени от Балкани“ беше одобрен за изпълнение по Програма за участие на ЮНЕСКО 2016-2017 г. Фондация „Созопол“, като първата българска неправителствена организация консултативен партньор на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и член на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, два мандата: 2012-2014г. и 2014-2016г., осъществява своята дейност изключително активно. Следвайки своите цели и политика за активна работа в насока опазване и популяризиране на материалното и нематериалното културно наследство, Фондацията съвместно със своите дългогодишни партньори от Сърбия, Сдружение „Пръстени от Балкани“, разработи и кандидатства с проектното предложение по Програма за участие на ЮНЕСКО 2016-2017 г.

Деца, участници в Международния фестивал „Сурва“

Реализацията на проекта е от голямо значение за запазване на традициите в Източна Европа, тъй като на 2 декември миналата година, в рамките на 10-тата сесия на Междуправителствения комитет по опазване на нематериалното културно наследство народният празник „Сурва” бе вписан в Представителния Списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. За важността на включването на този елемент в Представителния Списък на ЮНЕСКО говори това, че той се състои от всички онези форми на изразяване, които свидетелстват за многообразието на нематериалното културно наследство по българските земи и в трансграничния регион.

Кадър от Кукерския фестивал „Сурва“

Целите и предвидените дейности по проекта се вписват в сферата на компетентност на ЮНЕСКО и отговарят на определените правомощия на световната организация. Проектът е съобразен и подкрепя изцяло Програмата за приоритетните дейности на ЮНЕСКО. Водеща цел на проекта е насърчаване и развитие на културното многообразие, междукултурния диалог и постигане на разбирателство по добре видим и изразен безпристрастен начин. За да се постигнат всички заложени цели и очаквани резултати по проекта, структурата и програма са насочени към запознаване на всички заинтересовани и по-специално на младото поколение и децата в трансграничния регион в детайли с изключително значимия Кукерски ритуал.

Г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол”, посети Организацията на Обединените Нации за образование наука и култура (ЮНЕСКО), Париж, Франция.

От ляво на дясно: г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол”,
г-жа Снежана Маноилова – връзки с обществеността на генералния директор на ЮНЕСКО, г-н Гетачу Енгида -заместник генерален директор на ЮНЕСКО и
г-жа Веселина Иванова-главно аташе в кабинета на генералния директор на ЮНЕСКО

Той взе участие в Генералната конференция на неправителствените организации в официално партньорство с ЮНЕСКО, която се проведе в периода 12-14 декември в сградата на Световната организация.

Сградата на ЮНЕСКО в Париж,Франция

За провеждането на Международната конференция беше създадена много добра организация от г-жа Сабина Коломбо – Началник отдел връзки с правителствени и неправителствени организации към Секретариата на ЮНЕСКО и от екипa, сформиран от нея.

Генералната конференция на неправителствените организации партньори на ЮНЕСКО, беше открита със слово на г-н Ерик Фалт – Заместник генерален директор на ЮНЕСКО.

Откриване на Конференцията от г-н Ерик Фалт –
Заместник генерален директор на ЮНЕСКО

Приветствие към делегатите на форума произнесе Н.Пр. г-н Дарко Танаскович, Постоянен представител на Република Сърбия в ЮНЕСКО, Председател на Комитета на неправителствените партньори на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО.

Приветствие от Н.Пр. г-н Дарко Танаскович,
Постоянен представител на Република Сърбия в ЮНЕСКО

След изказванията, Конференцията продължи, спазвайки предварително определената програма.

Дейностите на част от неправителствените организации бяха представени в специално определеното място „Отворено пространство на НПО-та” към централното фоайе на сградата. Г-н Кирил Арнаутски и г-жа Петя Зеленски, представители на Фондация „Созопол“, която е първата българска неправителствена организация в официално партньорство с Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и член на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО до настоящия момент, се срещнаха и разговаряха с ръководители на ЮНЕСКО, постоянни представители на държави членки, представители на неправителствени организации от цял свят и други.

Г-н Кирил Арнаутски и г-жа Петя Зеленски запознаха гостите и участниците в Конференцията с активната работа на Фондация „Созопол” на национално и международно ниво за изпълнение на целите и задачите, поставени от Световната организация. Особено внимание беше обърнато на приетото за финансиране проектно предложение „Опазване на природното и културното наследство-ползи за хората, природата и културата”. Проектното предложение се финансира от Европейския съюз по Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за Трансгранично сътрудничество България-Турция. Бенефициент по проекта е НПО, Фоднация „Приморско-2004”. Фондация „Созопол” изпълнява експертна и консултантска дейност по проекта.


Г-н Ерик Фалт и г-н Кирил Арнаутски
при информационната площ
на Фондация „Созопол”
Н.Пр. г-н Дарко Танаскович и
г-н Кирил Арнаутски при
отвореното пространство за НПО-та


Г-н Кирил Арнаутски и г-н Филип Бусан – новоизбран Председател на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО Г-н Кирил Арнаутски и г-жа Мартин Леви – досегашен Председател на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО


Г-н Кирил Арнаутски и г-н Шен Че – Председател на НПО, избрана
за втори мандат
Г-н Кирил Арнаутски и г-жа Петя Зеленски при информационната площ на
Фондация „Созопол”

Г-н Кирил Арнаутски при информационната площ на Фондация „Созопол”

Снимка на новоизбраното ръководство на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО с
г-н Ерик Фалт – Заместник генерален директор на ЮНЕСКО

Г-н Кирил Арнаутски с част от новоизбраните членове на
Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО

На 9 декември 2016 г. г-н Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол“, ще отпътува за Париж, за да присъства и да вземе участие в Международната конференция на неправителствените организации, официални партньори на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура ЮНЕСКО). Събитието ще се проведе в периода 12-14 декември в Париж, седалището на Световната организация.

Г-н Кирил Арнаутски, Председател на международната
неправителствена организация Фондация „Созопол“

Г-н Арнаутски ще има възможността да проведе редица срещи както със свои колеги, представители на неправителствени организации от цял свят, така и с част от другите гости на световното събитие. На тези срещи Председателят на Фондацията ще представи активната ѝ дейност в национален и международен мащаб, запознавайки присъстващите с актуална информация относно изпълнените, изпълняваните и разработваните проекти от Фондация „Созопол“.

Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”,
един от водещите проекти, изпълнен от Фондация „Созопол”

Като представител на международна неправителствена организация, член на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, която работи активно за съхранението на природното и културното наследство, и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, г-н Арнаутски ще проведе разговори със своите колеги, членове на Комитета. Заедно, те ще могат да обсъдят постигнатите резултати, възможностите за прилагане на по-добри методи и практики при осъществяване на дейностите, изпълнявани от неправителствените организации, съгласно и спазвайки приоритетите на ЮНЕСКО.

От 29 ноември до 3 декември, г-н Кирил Арнаутски участва в международен форум „Перспективи за Българо – Грузинско сътрудничество”.

Откриване на международен форум
„Перспективи за Българо – Грузинско сътрудничество”

Форумът организиран от г-жа Евгения Димитрова с помощта на г-н Валентин Митев и други български и грузински приятели, изпълни поставените си благородни цели.

От ляво на дясно: г-н Кирил Арнаутски, г-н Валентин Митев и г-жа Татяна Костадинова

Форумът подкрепящ Грузинско-Българското приятелство, имаше за основно съпътстващо мероприятие изложба „Светът през очите на българските и грузински деца“, която беше експонирана в Националната детска галерия на Грузия.От българска страна чрез уникални детски творби в изложбата участва Сдружение „Духовно огледало“ с Председател госпожа Татяна Костадинова.


Информационен плакат Част от изложбата
„Светът през очите на българските и грузински деца”

news2016-12-02-4 От ляво на дясно: г-жа Марина Абуладзе-ПР на Национална детска галерия,
г-жа Лиа Горгодзе – Директор Национална детска галерия,
г-жа Татяна Костадинова и г-н Кирил Арнаутски, с децата от България

По време на откриването на изложбата, бяха изпълнени национални песни и танци на двете страни.

Народната певица Янка Рупкина с деца от България и Грузия


Г-н Кирил Арнаутски с част от децата изпълнители

Част от българската делегация, в която участва и г-н Кирил Арнаутски беше приета от Патриарха на цяла Грузия – Негово светейшество Илия II. Негово светейшество беше запознат с целите на Форума. Той благослови присъстващите, като им пожела здраве, благоденствие и успехи.

По време на участието си във Форума г-н Арнаутски проведе редица срещи. Той се срещна и разговаря с нейно превъзходителство Десислава Иванова – посланик на България в Грузия и г-н Важа Манджгаладзе – извънреден пълномощник на МВнР на Грузия. В непринудения разговор те обсъдиха основните дейности за развитие и устойчивост на двустранните отношения Грузия – България.

От ляво на дясно: г-н Кирил Арнаутски, нейно превъзходителство
Десислава Иванова и г-н Важа Манджгаладзе

В разговор с г-жа Райна Белева, Председател на Съюза на българите в Грузия, беше подчертана важността на работата на Съюза с неправителствения сектор в България и Грузия.

Г-н Кирил Арнаутски и г-жа Райна Белева

Във връзка с предстоящото отваряне на първата Покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020” се срещна с представители на неправителствени организации от Грузия, като ги запозна с идеен вариант проектно предложение „Културно пътуване Аргонавти – установяване на обща културна среда в региона на Черноморския басейн”. Представителите на неправителствените организации, приеха да продължат разговорите за партньорство и съвместна дейност в полза на развитието.