All posts by admin

На 9 декември 2016 г. г-н Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол“, ще отпътува за Париж, за да присъства и да вземе участие в Международната конференция на неправителствените организации, официални партньори на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура ЮНЕСКО). Събитието ще се проведе в периода 12-14 декември в Париж, седалището на Световната организация.

Г-н Кирил Арнаутски, Председател на международната
неправителствена организация Фондация „Созопол“

Г-н Арнаутски ще има възможността да проведе редица срещи както със свои колеги, представители на неправителствени организации от цял свят, така и с част от другите гости на световното събитие. На тези срещи Председателят на Фондацията ще представи активната ѝ дейност в национален и международен мащаб, запознавайки присъстващите с актуална информация относно изпълнените, изпълняваните и разработваните проекти от Фондация „Созопол“.

Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”,
един от водещите проекти, изпълнен от Фондация „Созопол”

Като представител на международна неправителствена организация, член на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, която работи активно за съхранението на природното и културното наследство, и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, г-н Арнаутски ще проведе разговори със своите колеги, членове на Комитета. Заедно, те ще могат да обсъдят постигнатите резултати, възможностите за прилагане на по-добри методи и практики при осъществяване на дейностите, изпълнявани от неправителствените организации, съгласно и спазвайки приоритетите на ЮНЕСКО.

От 29 ноември до 3 декември, г-н Кирил Арнаутски участва в международен форум „Перспективи за Българо – Грузинско сътрудничество”.

Откриване на международен форум
„Перспективи за Българо – Грузинско сътрудничество”

Форумът организиран от г-жа Евгения Димитрова с помощта на г-н Валентин Митев и други български и грузински приятели, изпълни поставените си благородни цели.

От ляво на дясно: г-н Кирил Арнаутски, г-н Валентин Митев и г-жа Татяна Костадинова

Форумът подкрепящ Грузинско-Българското приятелство, имаше за основно съпътстващо мероприятие изложба „Светът през очите на българските и грузински деца“, която беше експонирана в Националната детска галерия на Грузия.От българска страна чрез уникални детски творби в изложбата участва Сдружение „Духовно огледало“ с Председател госпожа Татяна Костадинова.


Информационен плакат Част от изложбата
„Светът през очите на българските и грузински деца”

news2016-12-02-4 От ляво на дясно: г-жа Марина Абуладзе-ПР на Национална детска галерия,
г-жа Лиа Горгодзе – Директор Национална детска галерия,
г-жа Татяна Костадинова и г-н Кирил Арнаутски, с децата от България

По време на откриването на изложбата, бяха изпълнени национални песни и танци на двете страни.

Народната певица Янка Рупкина с деца от България и Грузия


Г-н Кирил Арнаутски с част от децата изпълнители

Част от българската делегация, в която участва и г-н Кирил Арнаутски беше приета от Патриарха на цяла Грузия – Негово светейшество Илия II. Негово светейшество беше запознат с целите на Форума. Той благослови присъстващите, като им пожела здраве, благоденствие и успехи.

По време на участието си във Форума г-н Арнаутски проведе редица срещи. Той се срещна и разговаря с нейно превъзходителство Десислава Иванова – посланик на България в Грузия и г-н Важа Манджгаладзе – извънреден пълномощник на МВнР на Грузия. В непринудения разговор те обсъдиха основните дейности за развитие и устойчивост на двустранните отношения Грузия – България.

От ляво на дясно: г-н Кирил Арнаутски, нейно превъзходителство
Десислава Иванова и г-н Важа Манджгаладзе

В разговор с г-жа Райна Белева, Председател на Съюза на българите в Грузия, беше подчертана важността на работата на Съюза с неправителствения сектор в България и Грузия.

Г-н Кирил Арнаутски и г-жа Райна Белева

Във връзка с предстоящото отваряне на първата Покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020” се срещна с представители на неправителствени организации от Грузия, като ги запозна с идеен вариант проектно предложение „Културно пътуване Аргонавти – установяване на обща културна среда в региона на Черноморския басейн”. Представителите на неправителствените организации, приеха да продължат разговорите за партньорство и съвместна дейност в полза на развитието.

На 4 ноември, втория ден на Международния форум, се състояха редица обсъждания на поставените по време на световното събитие въпроси. На организираните дискусии присъства и активно участие взе г-н Ерик Факт – Заместник-генерален Директор на ЮНЕСКО.

Г-н Ерик Фалт – Замесник-генерален Директор на ЮНЕСКО и
г-ца Невена Арнаутска – представител на Фондация „Созопол”,
в основната зала на международния форум

По-късно през деня, следвайки предвидената програма на Световното събитие, бяха проведени презентации на водещи международни неправителствени организации, касаещи изпълнени от тях проекти за насърчаване и изграждане на световния мир. При представянето на Фондация „Созопол”, Невена Арнаутска запозна присъстващите участници с активната дейност на фондацията за опазване и поддържане на световния мир.

Г-ца Невена Арнаутска по време на презентацията на Фондация „Созопол“
и изпълнения от организацията проект

Чрез специално изготвена презентация г-ца Арнаутска представи накратко успешно изпълнения проект от Фондация „Созопол”: „Опазване и популяризиране на културното и езиково многообразие в Европа – отбелязване на 1150-тата годишнина от Великоморавската мисия на Кирил и Методий”.

Снимка на Светите братя Кирил и Методий, канонизирани за светци
благодарение на своето свято дело

Проектът беше финансиран от Програма за участие на ЮНЕСКО за 2012-2013 години и съфинансиран от Фондация „Созопол”. Реализацията на проекта е от голямо значение на международно ниво, тъй като постави акцент и запозна широката общественост с дейностите, извършвани от Светите братя Кирил и Методий. Благодарение на своето свято дело славянските апостоли Кирил и Методий стават един от значимите фактори за огромен културен прелом в подкрепа на мирното съжителство между народите в Европа. Утвърждавайки демократичното право на всеки народ да има свой собствен език и своя собствена писменост, Светите Братя правят още една крачка в процеса по изграждане и утвърждаване на световен мир.

След изнесените презентации от неправителствени организации от цял свят, г-ца Невена Арнаутска имаше възможността да проведе редица конструктивни разговори със своите колеги – представителите на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО. Г-ца Арнаутска се срещна и с г-жа Мартин Леви, Председател на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, като те обсъдиха възможностите за засилване на сътрудничеството в неправителствения сектор за насърчаването на мир и постигането на устойчиво развитие.

Г-ца Невена Арнаутска, представител на Фондация „Созопол“ и
г-жа Мартин Леви, Председател на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО

Като член на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, приоритет за Фондация „Созопол“ е да работи изключително активно за насърчаване и изграждане на мир с неправителствените организации в Югоизточна и Източна Европа.

На 3-ти ноември в град Керетаро, Мексико беше открит официално междинароден форум „От подпомагане до изграждане на мир с неправителствените организации”.

Деловият президиум преди началото на откриването

Приветствено слово от г-н Ерик Фалт, Заместник Генерален Директор на ЮНЕСКО

По време на форума Невена Арнаутска, представител на Фондация „Созопол” проведе срещи с гости на форума. На тези срещи бяха обсъдени много въпроси свързани с основната тема на форума – запазване на мира.

Невена Арнаутска с други представители на
Неправителствени организации гости на форума

Форумът „От подпомагане до изграждане на мир с неправителствените организации” се провежда на 3-ти и 4-ти ноември в град Керетаро, Мексико. Това събитие е от голямо значение за световния неправителствен сектор. Активността от страна на неправителствените организации в официално партньорство с ЮНЕСКО е много голяма – над 150 представители са заявили своето участие.

Г-ца Невена Арнаутска, член на управителния съвет на Фондация „Созопол” и експерт национални и международни проекти и програми към Фондацията отпътува от София рано сутринта на 2-ри ноември, за да вземе участие в световния форум в Керетаро. Там, на работни сесии, тя ще представи дейностите на Фондацията и постигнатите от нея резултати по множеството изпълнени проекти.

Невена Арнаутска, член на управителния съвет на Фондация „Созопол”

Фондация „Созопол”, като официален партньор на Организацията на Обединените Нации за Образование, Наука и Култура (ЮНЕСКО), следва приоритетите на международната организация, сред които основен е изграждане на устойчив мир по целия свят. Българската неправителствена организация работи изключително активно за успешната реализация на проекти за опазване на природното и културното наследство; осигуряване на достъпна среда до това наследство; за постигането на устойчиво развитие посредством подпомагане и изграждане на мир, както на национално, така и на международно ниво.

Фондация „Созопол”, като неправителствена организация, оказала значима подкрепа за реализиране на общински приоритети през 2016 година, получи престижната награда „ПАРТНЬОР НА ОБЩИНИТЕ”, учредена от Националното сдружение на Общините в Република България. На 31.10.2016 г. в сградата на Общински съвет Созопол на редовна сесия на общинското ръководство, наградата беше връчена от г-н Панайот Рейзи, кмет на Община Созопол и г-жа Красимира Германова, председател на Общински съвет на Община Созопол.

Г-н Панайот Рейзи, Кмет на Община Созопол и г-жа Красимира Германова,
Председател на Общински Съвет Созопол, връчват престижната награда на
г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация “Созопол”

За наградата на Националното сдружение на Общините в Република България се номинират предложения от кметове на Общини, които предложения подлежат на гласуване от Управителния съвет на Сдружението. За 2016 година Управителният съвет е гласувал единодушно за предложението на г-н Панайот Рейзи, кмет на Община Созопол с наградата да бъде удостоена Фондация „Созопол”. Още от създаването си през 2002 година, международната неправителствена организация работи изключително активно и оказва съдействие на местната власт при опазване на природното и културното наследство, както и осигуряването на достъпна среда за хора с увреждания. Основни цели и приоритети на Фондацията са насърчаването на устойчиво развитие, съхраняване на културното многообразие и насърчаването на мир. Дейностите, които изпълнява неправителствената организация, се реализират в конструктивно сътрудничество с представители на държавата, местната власт, неправителствения сектор и местното население.


Почетната грамота и плакета на Националното сдружение на общините
в Република България

Фондация „Созопол“ разработва и изпълнява успешно редица проекти за съхранението на природното наследство, културата, традициите и културното наследство. Осъзнавайки необходимостта от конструктивно сътрудничество, Фондацията, съвместно с местната власт и други заинтересовани страни работи за подобряването на междукултурния диалог, насърчаването на устойчиво развитие и постигането на мир.

Г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация “Созопол”
с получената престижна награда

Своят опит в партньорските отношения с Държавната и местните власти в Република България Фондация „Созопол” като официален партньор на Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) споделя ежедневно с партньори от цял свят. Тя обменя добри практики и опит с много неправителствени организации както на национално и регионално ниво, така и на международно ниво.

Фондация „Созопол” получи благодарстено писмо от Военноморските сили на Република България за ярко изразеното си гостоприемство представяйки Старинен Созопол и Архитектурно исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”.

news2016-10-20-bg Благодарственото писмо на Военноморските сили на Република България
към Фондация „Созопол“

В писмото контраадмирал Петев, като командир на Военноморските сили на Република България и лично от свое име изказва благодарност към г-н Арнаутски и целия екип на международната неправителствена организация Фондация „Созопол“ за добрата организация по посрещането на Вицеадмирал Якумакис, Командир на Военноморските сили на Гърция, по време на неговия престой в най-стария град по Българското Черноморие – Созопол. Представителите на Военноморските сили изразяват своето очарование и възхита от престоя си в град Созопол и Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула“.

В потвърждение на проведения разговор между контраадмирал Петев, Вицеадмирал Якумакис и г-н Арнаутски, в благодарствено писмо отново изразява увереност, че изграденото конструктивно партньорство между страните ще продължи с нови възможности за бъдещо сътрудничество при реализацията на дейностите изпълнявани от Военноморските сили и международната неправителствена организация Фондация „Созопол”, касаещи просперитета на Република България.

Българската неправителствена организация, Фондация „Созопол” е сред поканените експертни организаци, които ще участват в процеса по избор на Иновативна програма на Project Zero 2017 г.

Като съвместна инициатива на редица организации в световен мащаб, Project Zero е създаден с цел фокусиране върху правата на хората с увреждания в международен аспект. Проектът осигурява платформа, където се споделят най-иновативните и ефективни решения на проблемите, които срещат хората със специфични възможности. Водещата цел на проектната инициатива е да съдейства за изграждането на свят без бариери. Дейностите, които се изпълняват по проекта, са изключително разнообразни, като в момента Project Zero избира Иновативни практики за 2017 г. относно заетост, работа, професионалното образование и обучение, доказали своята ефективност, които подобряват живота на хората с увреждания по света.

Лого на Project Zero с информация за темата на 2017 г.

Сред номинираните са проектни инициативи от страни като Индия, Етиопия, Армения и много други.

Последната стъпка в процеса по избор на Иновативна практика на Project Zero 2017 се изразява в допитване до експерти и практикуващи от цял свят в областта на осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. Фондация „Созопол“, като международна неправителствена организация, работеща за опазването на природното и културното наследство и осигуряването на достъпна среда за хора с увреждания, е изградила и поддържа конструктивни партньорски отношения с организациите, ангажирани с дейността на Project Zero. Благодарение на получените знания и натрупания опит през годините на своето съществуване, експерти на международна неправителствена организация от България ще вземат активно участие в определянето на 6-те иновативни практики, които подобряват живота на хората с увреждания за 2017 г.

Г-н Арнаутски Председател на Фондация „Созопол”
и г-н Майкъл Фемберк, Директор на Project Zero

В периода 13-15 октомври 2016 г. в к.к.”Св.св. Константин и Елена”, хотел ”Естрея Резиденс” се проведе Девети Черноморски туристически форум – Варна 2016 г. Събитието от голямо значение за туристическия отрасъл бе под надслова „България – туристическа дестинация за четири сезона“. Форумът бе организиран от Министерство на туризма, Община Варна и Варненска туристическа камара.

Впечатляваща фигура, изработена изцяло от лед специално за събитието

Форумът бе открит от г-жа Николина Ангелкова, Министърът на туризма на Република България, която не веднъж в своите думи подчерта необходимостта от засилване на партньорството между държава, местна власт, неправителствен сектор, местно население и чуждестранни гости с цел превръщането на България в туристическа дестинация за четири сезона.

Министър Ангелкова по време на изказването си при откриване
на Деветия Черноморски туристически форум

Сред присъстващите на събитието бяха г-н Иван Портних, кмет на Община Варна, г-н Стоян Пасев, Областен управител на Областна администрация Варна, г-н Жельо Душев, Председател на Варненска туристическа камара, проф. Марин Нешков, Почетен председател на Варненска туристическа камара и други експерти и специалисти в областта на туризма както от страната, така и от чужбина.

От ляво на дясно: Г-н Стоян Пасев, Областен управител на
Областна администрация Варна, г-н Иван Портних, Кмет на Община Варна,
г-н Жельо Душев, Председател на Варненска туристическа камара,
г-жа Николина Ангелкова, Министър на туризма, проф. Марин Нешков,
Почетен председател на Варненска туристическа камара и
г-н Тодор Балабанов, Председател на Общински съвет Варна

Провелият се форум е с национално и международно значение, като в него взеха участие представители на посолствата на Южна Африка, Аржентина и други посолства в България, над осемнадесет общини, повече от десет висши учебни заведения от страната и чужбина, туроператори, туристически агенции, хотелиери, представители на неправителствения сектор. Фондация „Созопол“, като активна международна неправителствена организация, бе представена на събитието от г-ца Невена Арнаутска, член на Управителния съвет на организацията и редовен докторант към катедра „Икономика на туризма“ при Университет за национално и световно стопанство, град София.

Фондацията, като официален партньор на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), следва приоритетите на международната организация, сред които основен е ангажирането на млади хора. Г-ца Арнаутска, като представител на младото поколение в България, работи изключително активно за успешната реализация на проекти за опазване на природното и културното наследство, за постигането на устойчиво развитие посредством развитие на културен туризъм, както и за позиционирането на страната ни като дестинация за четири сезона. Г-ца Арнаутска изготви доклад на тема: „Значение на културното наследство за превръщането на България в туристическа дестинация за четири сезона“, който бе публикуван в сборника, създаден към Девети Черноморски туристически форум – Варна 2016.

Начална страница на отпечатания сборник
към Девети Черноморски туристически форум – Варна 2016

По покана на контраадмирал Митко Петев, Командир на Военноморските сили на България, Вицеадмирал Георгиос Якумакис, Командир на Военноморските сили на Гърция посети страната ни.

Извън натоварената си програма и служебните ангажименти, те приеха поканата на Фондация „Созопол” да посетят Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” в Старинен Созопол. Гостите бяха придружени от Комодор Мален Чубенков, Началник на гарнизон Бургас, други представители на Военноморските сили на Република България и представители на Военноморските сили на Република Гърция. Гостите бяха посрещнати на входа на комплекса по стар български обичай с домашно приготвена питка, сол и мед.

Вицеадмирал Георгиос Якумакис и контраадмирал Митко Петев, при пристигането си в Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула“

Господин Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол”, запозна гостите с комплекса и с историята на Аполония Понтика – Созопол.

Комодор Мален Чубенков, Вицеадмирал Георгиос Якумакис,
г-н Кирил Арнаутски, контраадмирал Митко Петев и
служители на двете държавни ведомства

В непринуден разговор гостите зададоха редица въпроси, на които г-н Арнаутски отговори изчерпателно. Председателят на Фондация „Созопол“ и представителите на военноморските сили на двете държави отново изразиха удовлетворение от изграденото конструктивно партньорство през годините, както и обсъдиха възможностите за бъдещо сътрудничество при реализацията на дейностите на Военноморските сили и международната неправителствена организация. Те категорично подчертаха необходимостта от подкрепа на всички ангажирани от двете страни на границата с цел постигане на устойчиво развитие и подобряване на социалноикономическото положение в трансграничния регион.

След като гостите се запознаха детайлно с изградения Архитектурно-исторически комплекс, реализиран по редица проекти на Фондация „Созопол“, финансирани както от национални, така и от международни програми, за присъстващите бе организиран специален обяд. По време на обяда разговорът продължи в конструктивен дух, като и домакини, и гости отново изразиха своята готовност за оказване на сътрудничество при бъдещи инициативи от двете страни.

Контраадмирал Митко Петев, г-н Кирил Арнаутски,
Вицеадмирал Георгиос Якумакис и Комодор Мален Чубенков

След обяда гостите имаха възможността да се разходят из Стария Созопол, наслаждавайки се на созополските възрожденски къщи, обявени за архитектурни паметници – недвижими културни ценности, автентичните църкви и параклиси, калдъръмените улици, пристанът с рибарските лодки. Контраадмирал Митко Петев, Вицеадмирал Георгиос Якумакис и Комодор Мален Чубенков се насладиха на уникалната и очарователна атмосфера, която носи най-старият град по Българското Черноморие. Представителите на Военноморските сили бяха изключително впечатлени от видяното, като подчертаха голямата роля на дейността на международната неправителствена организация Фондация „Созопол“ за превръщането на Старинен Созопол и Археологически резерват „Античния град Аполония” в международна туристическа дестинация и един от най-посещаваните морски курорти по Българското Черноморие.