Изложби

Изложба „Културното наследство на България –
минало, настояще, бъдеще”

Постоянната изложба, организирана от Фондация „Созопол”, е посветена на 40-годишнината от приемането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на Световното културно и природно наследство. Тя беше официално открита на 26 октомври 2012 г., в присъствието на г-н Росен Плевнелиев – Президент на Република България, г-жа Ирина Бокова – Генерален директор на ЮНЕСКО, г-н Божидар Димитров – Директор на Национален Исторически Музей и други официални лица.

 

Прочети още

Архитектурно-исторически комплекс
„Южна крепостна стена и кула”

Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” е изграждан по проекти на Фондация „Созопол” от 2003 г. до момента. Той е разположен на южната панорамна алея, в старата част на град Созопол – Археологически резерват „Античния град Аполония”. Достъп за хора със специфични възможности е осигурен до и в комплекса.

 

Прочети още