Международна кръгла маса на тема: ”70 години ЮНЕСКО – мир чрез образование, наука и култура”


Фондация ”Созопол” организира международна кръгла маса: ”70 ГОДИНИ ЮНЕСКО – МИР ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА” в партньорство с Националната комисия на България за ЮНЕСКО, Регионалнeн център за опазване на нематериалното културно наследство под егидата на ЮНЕСКО,София и Национален дворец на културата.

Сутринта на 7 август част от участниците във форума, членове на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, посетиха XI Национален събор на българското народно творчество в Копривщица, който беше открит от г-жа Ирина Бокова – Генерален директор на ЮНЕСКО.

На място те имаха среща с г-жа Ирина Бокова – Генерален директор на ЮНЕСКО и г-н Ерик Фалт – Заместник Генерален директор на ЮНЕСКО. Срещата премина в непринудена атмосфера, като представителите на неправителствения сектор информираха г-жа Бокова за дейността на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО.

Г-жа Ирина Бокова и г-н Ерик Фалт с членове на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО Г-жа Ирина Бокова и г-н Ерик Фалт с членове на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО

На 7 август, от 16:30 часа, в зала 3.3 на Национален дворец на културата се проведе редовно заседание на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО. На заседанието присъстваха г-н Фалт – Заместник Генерален директор на ЮНЕСКО и г-жа Сабина Коломбо – Началник отдел „Връзки с правителствени и неправителствени организации” към ЮНЕСКО.

Г-н Ерик Фалт, г-жа Сабина Коломбо и членовете на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО Г-н Ерик Фалт, г-жа Сабина Коломбо и членовете на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО Г-н Ерик Фалт, г-жа Сабина Коломбо и членовете на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО

На 8 август от 10:30 часа в зала 7 на Национален дворец на културата се проведе международна кръгла маса ”70 ГОДИНИ ЮНЕСКО – МИР ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”.

Международният форум беше открит от г-жа Мария Донска – Главен секретар на Националната комисия на България за ЮНЕСКО. Тя изтъкна нарастващия интерес към дейността на ЮНЕСКО от страна на българските младежи, подчертавайки факта, че за 8 стажантски места по програмата към Министерство на външните работи са кандидатствали над 200 души.

Откриване на форума от г-жа Мария Донска Откриване на форума от г-жа Мария Донска

“ЮНЕСКО се роди преди 70 години от една идея – както войните се раждат в съзнанието на хората, така трябва и мирът да се заражда там. Затова и нашата програма е изключително насочена към опазването на мира чрез образование, култура, наука и световно културно наследство”, каза г-н Ерик Фалт – Заместник Генерален директор на ЮНЕСКО.

Изказване на г-н Ерик Фалт Изказване на г-н Ерик Фалт

Бяха отправени приветствия от г-н Мирослав Боршош – Директор на Национален дворец на културата, г-н Христо Ангеличин – Изпълнителен директор на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа, под егидата на ЮНЕСКО.

Изказване на г-н Мирослав Боршош Изказване на г-н Христо Ангеличин Изказване на г-н Мирослав Боршош Изказване на г-н Христо Ангеличин

Фондация „Созопол” като активен член на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО и един от организаторите на международната кръгла маса, беше представлявана от нейният Председател – г-н Кирил Арнаутски и почетният Председател – г-н Пенчо Кючуков.

Г-н Арнаутски и г-н Кючуков Г-жа Донска и г-н Арнаутски Г-н Арнаутски и г-н Кючуков Г-жа Донска и г-н Арнаутски

За повече информация вижте репортажа на БНТ за проведеното събитие тук.