Фондация „Созопол” с ново световно признание в началото на 2019 година


Месец декември 2018 година, ФОНДАЦИЯ „СОЗОПОЛ“ – в качеството си на НПО в специален консултативен статут с Департамента по икономически и социални въпроси (DESA) към Организация на Обединените Нации, получи покана за участие в „Десетата сесия на Отворената Работна Група по Въпросите на Остаряването”.

1 Сграда на Организацията на Обединените Нации в Ню Йорк

На 23-26 Юли 2018г. в сградата на Организация на Обединените Нации беше проведена „Девета сесия на Отворената Работна Група по Въпросите на Остаряването“ под председателството на Негово Превъзходителство Г-н Мартин Гарсия Моритан.

2 Негово Превъзходителство Г-н Мартин Гарсия Моритан
Постоянен представител на Аржентина в ООН

Работата на комисията протече в конструктивен дух и участие на всички присъстващи. Бяха проведени задълбочени обсъждания по двете определени фокус-области: „Автономия и независимост” и „Дългосрочна и палиативна грижа”.

3 Сградата на Организация на Обединените Нации – Девета сесия на отворената работна група по въпросите на остаряването под председателството на Н.пр. Г-н Мартин Гарсия Моритан проведена на 23-26 Юли 2018г.

Взети бяха много важни решения, част от които послужиха като основа и база за организирането и провеждането на „Десета сесия на Отворената Работна Група по Въпросите на Остаряването“.
На 15-18 април 2019 г. в Сградата на Организацията на Обединените Нации в Ню Йорк ще се проведе „Десетата сесия на Отворената Работна Група по Въпросите на Остаряването“.

4Емблема на „Десета сесия на Отворена Работна група по въпросите на остаряването“ – предоставена от официалния уеб сайт на UNDESA.

Двете определени фокус-области за обсъждане на сесията са: „Социална закрила и Социална сигурност, включително нива за социална защита“ и „Образование, обучение, учене през целия живот и изграждане на капацитет“ в контекста на възрастните хора.

В Десетата сесия, 15-18 април 2019 година, като представители на Фондация „Созопол” – НПО в специален консултативен статут към UNDESA, ще вземат участие г-н Кирил Арнаутски – Председател на УС на Фондация „Созопол” и проф. д.и.н. Виолета Нешева – Главен консултант на Фондация „Созопол”.

5 6 Г-н Кирил Арнаутски Председател на УС на Фондация „Созопол” Проф. д.и.н. Виолета Нешева Главен научен консултант на Фондация „Созопол”На сесията г-н Кирил Арнаутски ще вземе отношение по определените теми във фокус 1: „Социална закрила и Социална сигурност, включително нива за социална защита”.
Проф д.и.н. Виолета Нешева ще вземе активно участие по определените теми във фокус 2: „Образование, обучение, учене през целия живот и изграждане на капацитет в контекста на възрастните хора.