Разработвани проекти

Културно пътуване Аргонавти – установяване на обща културна среда в региона на Черноморския басейн


Легендарният древногръцки мотив е избран от Фондация „Созопол” за символ на идеята за установяване на обща културна среда в Черноморския басейн. В България, град Созопол се предвижда създаване на културен център в Археологическия резерват „Античния град Аполония”. Предвижда се създаване на виртуална мрежа за обща информация и обмен на добри практики в сферата на културния туризъм. За участие в проекта са поканени всичките 10 държави от Черноморския регион: Армения, Азербайджан, България, Грузия, Република Молдова, Руската Федерация, Турция, Украйна, Румъния и Гърция.

Маршрут на похода на аргонавтите Маршрут на похода на аргонавтите