Изпълнени проекти

„Консервация, реставрация, адаптация и социализация на сграда, находяща се в УПИ VI-441, квартал 37 от план на град Созопол – Културен център в Археологически резерват „Античния град Аполония”.


Период на изпълнение: 2014 ÷ 2015 години. Стойност на изпълнените дейности по проекта – 539 755,02 лева. Финансирането на проектните дейности е осигурено от “Програма” на Европейски съюз и съфинансиран от Фондация „Созопол”.

Снимка от към църква „Св. Св. Кирил и Методии“ Снимка от към сграда ДИК,
пристанищетоКултурният център се намира на стратегическо място – входа на Национален археологически резерват „Античния град Аполония”.

Изпълнени са консервация, реставрация, адаптация и социализация на двете сгради, съгласно изготвения технически проект, като са спазени изискванията на Националния институт за опазване на недвижимото културно наследство към Министерство на културата.

Запазени са в пълния си вид и обем фасадите на сградите, като дограмата е изпълнена от естествено сушен странджански дъб.

Вътрешното пространство и разпределение са съобразени изцяло с всички съвременни изисквания за определената им функция и дейности.