„Консервация, реставрация, адаптация и социализация на сграда, находяща се в УПИ VI-441, квартал 37 от план на град Созопол – Културен център в Археологически резерват „Античния град Аполония”.


Период на изпълнение 2014 ÷ 2015 години. Финансирането на проекта е осигурено по програма на Еврппейски Съюз; Фондация „Созопол“; Фондация „Приморско 2004″.
Комплексът се намира на стратегическо място – входа на Национален археологически резерват „Античния град Аполония”.

1 2 Снимка от към църква „Св. Св. Кирил и Методии“ Снимка от към сграда ДИК,
пристанищетоИзпълнени са консервационни и реставрационни работи на сградите, съгласно изготвен технически проект, като са спазени изискванията на Национален институт за опазване на недвижимо културно наследство към Министерство на културата.
Запазени са в пълния си вид и обем фасадите на сградите, като дограмата е изпълнена от естествено сушен странджански дъб.

Вътрешното пространство и разпределение са съобразени изцяло с всички съвременни изисквания за определената им функция и дейности.
На база изготвен и съгласуван технически проект с: Министерство на културата; Национален институт за недвижимо културно наследство; РИОСВ – Бургас; EVN, ВиК – Бургас; Община Созопол, и издадено Разрешение за строеж от Община Созопол, се изпълнява централния вход към комплекса откъм главната улица на Национален археологически резерват Античния град “Аполония”– ул.„ Аполония ”, през стражева кула от датирана от IV – XII век:

3 4
Чертежи от съгласуван технически проект за вход към комплекс от главната улица на резервата „Аполония“

Приложените чертежи с разпределение на входа и входно пространство от съгласуван технически проект ясно показват значимостта на обекта.

Това е едно уникално решение, което няма аналог в Европейския съюз. В световен мащаб няколко такива решения за подходи, съчетали в себе си историята и настоящето, свързани по един прекрасен функционален начин.

В обхвата на Комплекса при проведени археологически проучвания са разкрити и експонирани архитектурни структури и артефакти от III век пр.н.е до наши дни. Всичко това е оформено по подходящ начин, така че гостите на комплекса да могат да се докоснат и запознаят с многовековната история на Аполония – Созопол.