Изпълнявани проекти

„Осигуряване на достъпна среда за местното население и туристите, в това число възрастни хора и хора с увреждания до Културен център” в Национален археологически резерват „Античния град Аполония”.


1

Период на изпълнение: 2016 ÷ 2019 години. Стойност на дейностите по проекта – 264 692,85 лева. Финансиран от Фондация „Созопол” чрез дарения от физически и юридически лица.
На база изготвен и съгласуван технически проект с: Министерство на културата; Национален институт за недвижимо културно наследство, Регионална инспекция за околна среда и водите – град Бургас; Транснационална компания в енергийния сектор (EVN) – град Бургас; „Водоснабдяване и Канализация” ЕАД – град Бургас; Община Созопол и издадено разрешение за строеж от община Созопол се изпълнява централния вход къв комплекса откъм главната улица на Национален археологически резерват „Античния град Аполония” – ул. „Аполония”, през стражева кула датирана от IV – XII век, част от крепостната система на резервата.

2 3 Чертежи от съгласуван технически проект за вход към комплекс от главната улица на резервата „Аполония“

Приложените чертежи с разпределение на входа и входно пространство от съгласуван технически проект ясно показват значимостта на обекта.

Това е едно уникално решение, което няма аналог в Европейския съюз. В световен мащаб има няколко такива решения за подходи, съчетали в себе си историята и настоящето, свързани по един прекрасен функционален начин.

В обхвата на Комплекса при проведени археологически проучвания са разкрити и експонирани архитектурни структури и артефакти от III век пр.н.е до наши дни. Всичко това е оформено по подходящ начин, така че гостите на Културния център да могат да се докоснат и запознаят с многовековната история на Аполония – Созопол.