Разработвани проекти

Проект културно пътуване Аргонавти – установяване на обща културна среда в региона на Черноморския басейн.


Проектът се разработва в партньорство от Фондация “Созопол”, Република България;

BG1 BG2

Долината “Атени”, Държавен университет Илия, Тбилиси, Република Грузия;

gruzia1

Община Суфли, Република Гърция.

GR1 GR2

Проектът предвижда създаването на общ туристически маршрут между тези дестинации, провеждане на съвместни културни събития, в определените сгради: Културни центрове, Музеи и др. Фестивали на виното, консервация и реставрация на част от крепостната система на Национален Археологически резерват “Античния град Аполония”.

PENTAX Image
Сегмент от крепостна система на резервата, участък предвиден за интервация по проекта