Разработвани проекти

Трансгранична цифрова инфраструктура за съвместен мониторинг на околната среда в природни и културни защитени зони


Проектът се разработва от Българска академия на науките; Американски Университет в Ереван, Република Армения; Институт за делтата на Дунав, Република Румъния; Фондация „Созопол“, Република България; Община Нестос, Република Гърция. Той има обща цел:

Повишаване капацитета на партньорите, за съвместен трансграничен мониторинг, за наблюдение на околната среда и ранно предупреждение на длъжностните лица и населението.