Разработвани проекти

Видинската Синагога – културен център „Жул Паскин”


Видинската Синагога е вторият по големина еврейски молитвен дом в България след Софийската централна Синагога. Разположена е недалеч от Замъка „Баба Вида”. Тя е недвижима културна ценност с категория „национално значение.

Постройката е издигната през 1894 г. на мястото на разрушена по-стара Синагога, вероятно средновековна. Дървеният материал е доставен от Трансилвания – Унгария, а полилеите и чиновете са от Виена – Австрия.

Изящната й архитектура носи белезите на европейската архитектура по поречието на р. Дунав (сходна със Синагогата в Будапеща). Интериорът е колоритен, в детайлите с вплетени елементи от източните модели и символи.

Проектът предвижда консервация, реставрация, осигуряване на достъпна среда за хора със специфични възможности и социализация на сградата на Видинската синагога.

Проект за възстановяване на синагогата във Видин Проект за възстановяване на синагогата във Видин