Изпълнявани проекти

Културно-информационен център с музей на виното в Археологическият резерват „Античния град Аполония”


Фондация „Созопол” ще кандидатства за консервация и реставрация на собствен недвижим имот и създаване на културен център към Археологически резерват „Античния град Аполония”. Имотът представлява старинна къща, в която се е помещавала созополската митница. Сградата е строена в началото на ХХ век. Настоящият проект предвижда археологически проучвания в имота, консервация, реставрация и социализация на съществуващата сграда. Функциите на създадения център ще съдействат за увеличаването и разнообразяването на продуктите и услугите на традиционния туризъм чрез създаване на реални възможности за практикуване на културен, поклоннически и екотуризъм. Поради изключителната ценност на основната двуетажна жилищна сграда – недвижима културна ценност, проектът предвижда пълно запазване на нейните четири фасадни стени.