Изпълнявани проекти

Център за изкуство, местни занаяти и традиции в Стария Созопол


Созополска община има богато културно наследство. На територията на общината има много интересни исторически обекти, свързани с новата история на града. Те представят етническата характеристика и миграционните процеси в епохата на Възраждането и в ХХ в., национално-освободителното движение, участието в Балканските и Световните войни. По това време в Созопол и района започнал нов етап на икономически и духовен напредък. Тук се преселили много български бежанци от Одринско и Западна Тракия, създадени били нови селища, активизирала се икономическата дейност. Разработени са предприятия за обработка на риба и земеделски продукти, кооперативни сдружения в риболова. Изградени били нови църкви и училища. През 1925 г. на остров “Св. Кирик” било открито първото Рибарско училище в България, което обучило много поколения български рибари и моряци.

По-голяма част от сградите от тази епоха са обявени за архитектурни и художествени паметници. Широко представена е традиционната архитектура в три основни типа: черноморска, странджанска и тракийска къща. В Археологически резерват „Античния град Аполония” са декларирани 79 къщи, архитектурни паметници на културата, представящи традиционната архитектура от края на ХІХ – началото на ХХ в. в стила на европейски класицизъм и сецесион.

Дейностите по настоящия проект касаят археологически проучвания, консервация, реставрация и социализация на къщата в квартал 16 от застроителния план на град Созопол. Като функция тя ще бъде „Представителна сграда” на Общински съвет Созопол. Част от нея ще бъде предоставена за ползване от „Сдружение за българо-гръцко приятелство”.