Изпълнени проекти

Силуетно оформление и експониране на Южна крепостна стена и кула в Созопол


В рамките на проекта бе изградена рампа за достъп до музея към Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” за хора със специфични възможности. Бяха извършени и консервационно-реставрационни работи по участък от крепостната стена на античния град Аполония, включващи цялостното оформяне на стражева кула. Обликът на ул. „Южна панорамна алея” бе подобрен чрез монтаж на ефектно осветление и изграждане на терасовидни градини с храстови и пълзящи растения в основата на крепостната стена.