Изпълнявани проекти

Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще


Дейностите предвидени за изпълнение по проекта са:

  • Научни изследвания по темата
  • Създаване на постоянна изложба на макети, представящи знакови недвижими културни ценности
  • Създаване на пътуваща изложба на макети, представящи знакови недвижими културни ценности
  • Изработване на макети от „хартия”, тип „лего”, тип „пъзел” и представянето им в училища, книжарници, библиотеки и други
  • Визуализация на знакови недвижими културни ценности и предоставянето им в сферата на образованието и развитието на културния туризъм в България

На 26 октомври 2012 година, в изпълнение на част от дейностите по проекта, в Националния дворец на културата бе открита постоянната изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще”.

Откриване на изложбата: г-н Росен Плевнелиев – Президент на Република България, г-жа Ирина Бокова – Генерален директор на ЮНЕСКО, г-н Божидар Димитров – Директор на Национален Исторически Музей, г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол” и г-жа Славка Бозукова – Изпълнителен директор на „Стандарт Нюз”.Откриване на изложбата: г-н Росен Плевнелиев – Президент на Република България, г-жа Ирина Бокова – Генерален директор на ЮНЕСКО, г-н Божидар Димитров – Директор на Национален Исторически Музей, г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол” и г-жа Славка Бозукова – Изпълнителен директор на „Стандарт Нюз”.