Първа конференция по достъпен туризъм в Европа


На 19 и 20 ноември 2014 година в Сан Марино беше проведена конференция за туризъм в Европа, достъпен за хора с увреждания. Форумът беше организиран от Световната организация по туризъм към ООН и в него се включиха участници от 25 държави от цял свят.

Събитието беше открито с приветствия от г-н Паскал Валентини, Министър на външните работи на Сан Марино, г-н Паскал Лами, Председател на Световния комитет за етика в туризма, г-жа Франческа Барачиу, заместник-министър на културата и туризма на Италия, г-н Теодоро Лонфернини, Министър на туризма на Сан Марино и г-н Талеб Рифай, Генерален секретар на Световната организация по туризъм към ООН.

Г-н Теодоро Лонфернини, Министър на туризма на Сан Марино Част от участниците в конференцията
Г-н Теодоро Лонфернини, Министър на туризма на Сан Марино Част от участниците в конференцията

 
Конференцията беше разделена на три панелни сесии с последващи дискусии относно исторически градове и универсална достъпност, политики и стратегии за достъпен туризъм, достъпна инфраструктура и услуги. В рамките на първата сесия г-н Любомир Дуранкев, експерт по международни проекти към Фондация „Созопол”, представи проекта Лига на историческите и достъпни градове и постиженията на Фондацията в предоставяне на достъпност до културното наследство на град Созопол.

Г-н Любомир Дуранкев, Експерт по международни проекти към Фондация „Созопол” Г-н Любомир Дуранкев, Експерт по международни проекти към Фондация „Созопол”

Като говорители и модератори в панелните сесии участваха още петнадесет изявени експерти в сферата, работещи за осигуряване на универсална достъпност до културното наследство на световно, регионално и местно ниво.

Обща снимка на говорителите от конференцията с Г-н Теодоро Лонфернини, Министър на туризма на Сан Марино Обща снимка на говорителите от конференцията с Г-н Теодоро Лонфернини, Министър на туризма на Сан Марино