ПОЧИТ И ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА ЕДИН ВЕЛИК БЪЛГАРИН!


1
Начало на деня – изгрев на слънцето (July morning) – 1 юли 2020 година, 05:23 часа

На 1 юли, 2020 година в Археологически музей, град Созопол беше открит бюст – паметник на професор Божидар Димитров.

2
Централен вход на Археологически музей «Проф. Божидар Димитров» – град Созопол

3
Новооткритият бюст-паметник на проф. Божидар Димитров

Бюст – паметникът е дарение от г – н Турхут Исмаил от село Искра, Карнобатско. Автор на бронзовата пластика е известният пловдивски скулптор г – н Иван Тотев. Паметникът беше открит от г – н Тихомир Янакиев, Кмет на община Созопол. Коцето – Калки изпълни част от оригинална българска песен.

4
Г-н Тихомир Янаякиев и Коцето-Калки

Роденият в град Созопол Божидар Димитров (1945 – 2018) е известен български учен – историк, публицист и общественик. През целия си съзнателен живот и като дългогодишен директор на Национален исторически музей, поставя във фокуса на общественото внимание проблемите на културно-историческото наследство, фактор за съхранение на националната идентичност и възраждане на патриотизма сред българския народ.

5

Професор Божидар Димитров работеше неуморно и за опазване и представяне на културното наследство и популяризирането на родния си град Созопол, като световна туристическа дестинация. В тази дейност активно участие имаше Фондация „Созопол“. През годините Фондация“ Созопол“ изпълни редица проекти, финансирани от национални и международни Програми.

6 7

Професор Божидар Димитров беше Главен научен консултант при изпълнението на всички проекти, реализирани от Фондация“ Созопол“ , като официален партньор на Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

8 9
Част от крепостната система на Резервата, реставриран и консервиран сегмент „Южна крепостна стена и кула“

Професор Божидар Димитров е инициатор за осигуряване на средства за възстановяване на Православен храм „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Созопол.

11 12 13

Контролът по изпълнението на консервационните, реставрационните, строително-ремонтните и строително-монтажните работи на храма бяха поверени на Отец Иван Попов и Кирил Арнаутски.

14
Отец Иван Попов и г-н Кирил Арнаутски

15 16 Г-н Кирил Арнаутски
Председател на Фондация «Созопол»
Г-жа Любов Баум
Експерт «Културно наследство» към Фондация «Созопол»