Созопол – природа и култура, достъпен за всички в условия на COVID 19


2 1
Фондация“Созопол“ продължава своята активна дейност като национална и международна неправителствена организация в полза на гражданското общество и неговото развитие. Експерти на Фондацията разработиха проектно предложение “Созопол – природа и култура, достъпен за всички в условия на COVID 19“. На 9 септември Проектното предложение беше представено чрез Електронната система за подаване и приемане на проекти по Програма “Схема за малки инициативи“ към Фонд активни граждани България. Предвидените проектни дейности са за овластяване на уязвими групи, обучение в застъпничество, провеждане и участие в застъпнически кампании. Дейностите, подробно описани във формуляра, ще се изпълняват на територията на община Созопол и община Приморско.

3 4 град Созопол град Приморско