Нов голям успех за неправителствения сектор в България от световен мащаб.


На 16 – 18 декември в Организацията на обединените нации за образование, наука и култура ЮНЕСКО се проведе международната отчетно изборна Конференция на неправителствените организации – официални партньори на ЮНЕСКО. През тези дни на декември се проведоха избори за членове и Председател на Комитета за връзка НПО – ЮНЕСКО. В десет членния състав на Управителния съвет бе избрана Фондация „Созопол“ , България. Това е поредно признание за активната работа на българската неправителствена организация.

Председателят на Фондация „Созопол“ г-н Кирил Арнаутски благодари на всички участващи за активността и оказаната чест, с избирането ни за трети мандат като членове на Комитета за връзка НПО – ЮНЕСКО. Той подчерта, че опитът, който имат експертите на Фондацията ще допринесе за доброто и представяне като член на този висок, световен форум, какъвто е Комитет за връзка НПО – ЮНЕСКО.

2

Постоянният представител на Фондация „Созопол“ в ЮНЕСКО г-жа Петя Зеленски благодари на всички за изразеното доверие и подчерта, че то ще бъде защитено с всеотдайна работа.

3

Тя представи пред участниците идеята на Фондация „Созопол“ през предстоящия мандат – България да бъде отново домакин на международен форум, организиран от Фондация „Созопол“, под егидата на ЮНЕСКО. Страната ни вече организира такъв през 2014 година на тема „Роля на младежта за опазване на материалното и нематериално културно наследство”.

4 5