Архитектурно-Исторически Комплекс
“Южна Крепостна Стена и Кула”

В комплекса са експонирани:

• Крепостна стена и кула IV-XIV век.

• Цялостно експониране на античен кладенец IV-III век пр.н.е..

• Музейна сбирка в част от сграда датираща от V-VI век.

• Консервация и реставрация на параклис “Св. Св. Кирик и Юлита”, датиращ от XIII-XIV век.

• Етнографка експозиция “Магията на виното”.

• Зали за изложби, планери и спектакли.

• Етнографска експозиция “Кът на моряка”.

• Реставрация и адаптация на възрожденска къща намираща се в типичен созополски двор.
Комплексът предлага организирани целогодишни обиколки и маршрути в старата част на Созопол, както и такива предназначени за индивидуални посетители.
Изнасят се беседи от екскурзоводи, специално обучени за целта.

Съветът за Световен Туризъм и Пътуване е световна организация, чиято дейност е в полза на международната общност и обхваща: опазване на околната среда, развитие на работната сила и иновациите, устойчивост в глобалната туристическа индустрия.

Наградите на Съвета за Световен Туризъм и Пътуване имат за цел да стимулират туристическата индустрия чрез популяризиране на туристическия бранш и дестинациите, както и да съдействат за устойчивото развитие на сектора. Наградите „Туризъм за утре” за 2015 г. на Съвета за Световен Туризъм и Пътуване са: Награда на обществеността; Награда за дестинация; Награда за околна среда; Награда за иновация; Награда на хората.

Проектът на Фондация „Созопол” „Архитектурно – исторически комплекс с музейна сбирка Южна крепостна стена и кула – история, култура, наследство”, гр. Созопол, България кандидатства към Категория „Награда за дестинация”. Проектното предложение е избрано с голям интерес сред 158 кандидатури от цял свят, като са номинирани три дестинации: Любляна, Словения; Североизточно Крайбрежие, Тайван; Созопол, България.

Обявяването на класирането се състоя на 15 април 2015 година в Мадрид, Испания. Церемонията се излъчи пряко от 17:30 часа местно време /18:30 часа българско време/ на сайта на Световния Съвет по Туризъм и Пътувания (http://www.wttc.org/).

На 15 април 2015 година в Мадрид, Испания, се състоя официалната церемония за връчване на наградите „Туризъм за утре” за 2015 г. на Съвета за Световен Туризъм и Пътуване. Наградите се връчват в пет категории: Награда на обществеността; Награда за дестинация; Награда за околна среда; Награда за иновация; Награда на хората.

На церемонията присъстваха представителите на Фондация „Созопол” – г-ца Невена Арнаутска – член на Управителния съвет и г-жа Любов Драганова – Експерт по международни проекти и програми.

Г-жа Любов Драганова и г-ца Невена Арнаутска -  представители на Фондация „Созопол” Г-жа Любов Драганова и г-ца Невена Арнаутска – представители на Фондация „Созопол”

В категория „Награда за дестинация” бяха номинирани: Любляна (Словения); Созопол (България); Североизточно Крайбрежие (Тайван).

За призьор бе определена столицата на Словения – Любляна. Проектът на Фондация „Созопол” „Архитектурно – исторически комплекс с музейна сбирка Южна крепостна стена и кула – история, култура, наследство”, гр. Созопол, България и Североизточното крайбрежие на Тайван са подгласници в тази категория.

Наградите бяха връчени от г-жа Валери Сегара – представител на Главния спонсор в тази категория – Компанията „Лас Вегас Конвеншън & Визитър Бюро” и г-н Греъм Милър – Главен съдия.

Г-жа Валери Сегара - спонсор Destination Award Г-жа Валери Сегара – спонсор Destination Award

Г-н Греъм Милър - Главен съдия и г-жа Любов Драганова – представител на Фондация „Созопол” Г-н Греъм Милър – Главен съдия и
г-жа Любов Драганова – представител на Фондация „Созопол”

При представянето на трите номинирани проекта Главният съдия г-н Греъм Милър каза следното:

„В България, хората от Созопол са показали как обединяването на гражданското общество и местното управление може да има огромно влияние върху опазването и предлагането на крайбрежната дестинация. Възстановителните работи с използване на автентични методи, участието в тези дейности на местни работници и специалисти, както и възраждането на традиции на повече от 2500 години придават нов смисъл на мястото в тази бързо променяща се и все по-известна туристическа дестинация”.

Журито и участниците от над 60 страни изразиха искреното си възхищение към постигнатото от Фондация „Созопол” и местната власт в град Созопол за превръщането на българския черноморски град в международна дестинация, осигуряваща устойчив туризъм и заетост за местното население. Проектът „Архитектурно – исторически комплекс с музейна сбирка Южна крепостна стена и кула – история, култура, наследство” бе единодушно оценен като изключително успешен и пример за улесняване на достъпа на хора в неравностойно положение до културните ценности на града. След представянето на проекта и връчването на грамотата, много от участниците изразиха своето пожелание да посетят България и град Созопол.

Обща снимка  на всички участници след края на официалната церемония за връчване на наградите„Туризъм за утре” за 2015 г. Обща снимка на всички участници след края на официалната церемония
за връчване на наградите„Туризъм за утре” за 2015 г.

    НАГРАДА ЗА ДЕСТИНАЦИЯ:

Тази награда има за цел да изтъкне постиженията в поддържането на дестинация. Дестинациите трябва да бъдат в състояние да докажат: Ангажиране на множество заинтересовани страни и приемните общности в процеса на вземане на решения; подобряване на преки икономически и социални ползи за местните хора; насърчаване на равните възможности за заетост, професионално развитие и изграждане на капацитет; зачитане на правата на хората, включително правата на местното население; опазване и защита на природната и културната заобикаляща среда; адаптиране на туристическите дейности към изменението на климата; насърчаване активността на хората към местния уникален Резерват и запазване на автентичността му; изграждане на икономическа стабилност чрез подходящи бизнес модели.

Дейностите по проект „Архитектурно-исторически комплекс с музейна сбирка Южна крепостна стена и кула- история, култура, наследство” са извършени в пълно взаимодействие и разбирателство между Фондация „Созопол” и нейните партньори, като всички заинтересовани страни и местни общности са допринесли положително със своите знания за опазването и развитието на един интегриран и разнообразен туристически продукт. В основата на качественото реализиране на проекта, изключително важно беше сътрудничеството и съвместната работа с Община Созопол. Съществен момент при изпълнението на дейностите по проекта е, че те не бяха съсредоточени само и единствено в комплекса, а на цялата територия на Археологически резерват „Античния град Аполония”. Основната цел е постигната: природна, културна и социална устойчивост в община Созопол, допринасяща значително за постигане на стабилно икономическо развитие чрез създаване на нови работни места и подобряване стандарта на живот на местното население.

Фондация „Созопол” и Община Созопол се отнасяха към всички участници в дейностите равнопоставено, без оглед на техния пол, възраст, расова принадлежност, социален статус или религия. Защитата от дискриминация беше осигурена на всички етапи от изпълнението на проекта, като всички участници имаха равни възможности по време на осъществяването на дейностите, и при осигуряването на постоянна заетост след неговото приключване.

Използвани са техники за консервация и реставрация, които спомагат за максимално запазване автентичността на обектите в комплекса и резервата. Материалите, използвани при консервационните и реставрационни дейности, се доближават по произход до оригиналните. Всички дейности по проекта са извършени от местни специалисти. Предприети са действия за намаляване нивото на шум в резервата. Редовно се провеждат инициативи за почистване на резервата и озеленяване на определените за това места.

Всички дейности се осъществяват така, че да се подобри цялостното състояние на уникалните крайбрежна морска ивица и резервата с многобройните си културни ценности, както и да се поддържат старите и новосъздадените туристически маршрути. Стремежът е да се създаде нова модерна визия за град Созопол, която успешно да съчетава предлаганите възможности за: ваканционен морски, в това число подводен и развлекателен туризъм; културно-исторически; поклоннически; еко и ловен туризъм. Благодарение на изключителната активност на местната власт и гражданското общество, градът се превърна в международен фестивален център и международен център за конгресни прояви.

Създаването на „Архитектурно-исторически комплекс с музейна сбирка Южна крепостна стена и кула” и дейността на Фондация „Созопол” е добър пример за бизнес модел и публично-частно партньорство, за стимулиране на местната икономическа стабилност и активно сътрудничество с общинската и областната администрации в полза на просперитета на Созопол и неговите жители. От създаването на музейният комплекс през 2006 година до края на 2017 година, той е посетен от над 240 000 туристи от цял свят.