Разработвани проекти

Виното – традиционен продукт и средство за сближаване на народите от Югоизточна Европа и Черноморския регион


Култивирането на дивата лоза започва още по времето на Неолита. Преди да достигне Тракия обаче, археолозите ни отвеждат в Арени, Армения. Там е открита най-древната винарска изба на около 8 хиляди години.

Отгласи за праисторическото развитие на лозарството и винарството по българските земи се откриват в древногръцкия мит за Дионис, който тръгвайки от планината Арарат, пренесъл коренче от лоза първо в Тракия.

Виното може да се разглежда като философия, социализация, символ на обществен престиж и начин на живот.

Проектът предвижда интерактивно представяне на винените традиции в Югоизточна Европа и Черноморския регион. Партньори по проекта от българска страна са: Национална комисия на България за ЮНЕСКО, Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, Етнографски музей към БАН. Поканени за участие са държавите от Югоизточна Европа и Черноморския регион.

Виното – традиционен продукт и средство за сближаване на народите от Югоизточна Европа и Черноморския регион
Виното – традиционен продукт и средство за сближаване
на народите от Югоизточна Европа и Черноморския регион