Разработвани проекти

Сграда на Конака – исторически музей на Мелник


Сградата на бившия турски Конак е недвижима културна ценност с цялостно запазен архитектурен обем в Националния археологическия резерват „Античен, средновековен и възрожденски град Мелник”.

Това е най-монументалната възрожденска обществена постройка в града. Откроява се сред запазените турски административни сгради в България с изискания си и елегантен архитектурния образ, в който са изявени местни традиции на жилищната архитектура и ориенталски декоративни мотиви. По неофициални данни Конакът е изграден през 1821 г., а през 90-те години на ХХ в. и до днес е изоставена.

Проектът предвижда цялостна консервация, реставрация и социализация на Конака, както и превръщането му в музей за история на Мелник.

Сграда на Конака, град Мелник Сграда на Конака, град Мелник