Разработвани проекти

Град Кула – Кастра Мартис – закрилник на пътя на императорите


Кастра Мартис е римска крепост в днешна Северозападна България, оцеляла до наши дни, състояща се от две самостоятелно обособени укрепления. Величествен бастион, фрагмент от едното укрепление се издига до днес в центъра на възникналия сред развалините му през османската епоха град Кула и е причина за названието му. Унгарският пътешественик и археолог Феликс Каниц, изследвал тези места през 70-те години на XIX век пръв е локализирал тук римския военен пост Кастра Мартис.

Цел на настоящия проект е опазването й чрез консервационно-реставрационни работи, подобряване на инфраструктурата, осигуряване на достъпна среда за хора със специфични възможности и социализирането на крепостта като обект на културния туризъм.

Римски военен пост Кастра Мартис, град Кула Римски военен пост Кастра Мартис, град Кула