Международен форум по опазване на недвижимото културно наследство на тема: „Проучване, опазване, експониране и социализация на недвижими културни ценности – методи, технологии и материали”


На 8 април 2014 г., вторник, от 10 часа в Националния музей на българското изобразително изкуство, Министерство на културата беше домакин на поредица интердисциплинарни срещи с представители на държавни институции, юридически и физически лица – археолози, архитекти, контролни органи, строители, неправителствени организации и висши училища, участващи в процеса по опазване на недвижимото културно наследство.

Национален музей на българското изобразително изкуство, град СофияНационален музей на българското изобразително изкуство, град София

Форумът беше открит от г-жа Бисера Йосифова – директор на Националния музей на българското изобразително изкуство.

От ляво на дясно: проф. Божидар Димитров- директор на Национален исторически музей, проф. д-р Михаел Петцет - почетен председател на ИКОМОС, г-жа Велислава Кръстева, заместник-министър на културата и г-жа Бисера Йосифова - директор на Националния музей на българското изобразително изкуствоОт ляво на дясно: проф. Божидар Димитров- директор на Национален исторически музей, проф. д-р Михаел Петцет – почетен председател на ИКОМОС, г-жа Велислава Кръстева, заместник-министър на културата и г-жа Бисера Йосифова – директор на Националния музей на българското изобразително изкуство

Бяха представени презентации от: проф. д-р Михаел Петцет – почетен председател на ИКОМОС, арх. Юлий Фърков, проф. д-р арх. Николай Тулешков, арх. Любомир Станиславов и арх. Владимир Михов.

На форума присъства и г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол”.

В рамките на форума г-н Арнаутски проведе делови разговор с проф. д-р Михаел Петцет – почетен председател на ИКОМОС. Бяха обсъдени въпроси касаещи възстановяването и опазването на световното културно наследство.

Проф. д-р арх. Николай Тулешков и г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол”Проф. д-р арх. Николай Тулешков и г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол”
Г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол и проф. д.ик.н. Стоян Денчев Ректор на Университетът по библиотекознание и информационни технологииГ-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол и проф. д.ик.н. Стоян Денчев Ректор на Университетът по библиотекознание и информационни технологии