Разработвани проекти

Там, където планините Странджа и Малък Кавказ целуват морето


Благословена е земята на България и Грузия – две от най-древните християнски държави с изключително богато културно наследство, датиращо от праисторическите времена до наши дни. Природната им характеристика и името на географските региони, в които се намират се определя от планинския им ландшафт – Балканите и Кавказ. Двете държави са срещуположни, от изток и от запад край още по-древното Черно море, в което се вливат реките, извиращи от планините им.

Настоящият проект има за цел опазване и популяризиране на материалното и нематериалното културно наследство на Грузия и България. Избраният географски ареал е Южното Черноморие, там, където планините Странджа и Малък Кавказ целуват морето.

Град Созопол, България Град Сухуми, Грузия
Град Созопол, България Град Сухуми, Грузия