Изпълнявани проекти

Предприемачи за културно наследство – CHEER


В момента Фондация „Созопол“ успешно участва в изпълнението на Проект: „Предприемачи за културно наследство“ /CHEER-Cultural Heritage Entrepreneurs/ – Реф. № 2018-1-DE02-KA204-00510”.
Проектът се изпълнява в партньорство с: Център за интеркултурно образование и работа – Германия, Асоциация „Креативни идеи” – Латвия, Център за мултикултурно-тиролска интеграция – Австрия, Асоциация „Милениум Център” – Румъния, Фолклорната асоциация “Варнава” – Гърция, Образователен център „Образование за възрастни” – Гърция.Период на изпълнение: 2018 ÷ 2020 години. Стойност на проекта: 269 765,00 евро. Финансиран по Програма „Еразъм +” на Европейски съюз.

1

Проектът е фокусиран върху установяване степента на компетентност и допълване на придобитите професионални умения и знания на безработните хора от социалната група на възрастното население, а също така и с възможностите за стартиране на социално предприемачество.