Разработвани проекти

Културно наследство и културна идентичност на народите в Югоизточна Европа


Европейският съюз насърчава държавите-членки да запазват националното и регионално многообразие и едновременно с това да подчертават общото културно наследство.

Проектът предвижда археологически проучвания, консервация, реставрация и осигуряване на достъпна среда за хора със специфични възможности до средновековен манастир „Св. Йоан Предтеча”, разположен на остров Св. Иван.

Средновековен манастир „Св. Йоан Предтеча”, разположен на остров Св. Иван Средновековен манастир „Св. Йоан Предтеча”, разположен на остров Св. Иван