All posts by admin

Уважаеми г-н Председател,

Днес успях да посетя Вашия уебсайт, той работи правилно, както ми писахте, и трябва да ви кажа, че съм дълбоко впечатлен от Вашата работа и това, което сте направили, за да възстановите и запазите това невероятно място. Двойно браво! Увлечен съм по древната история, римската, византийската и сега тракийската, и трябва да кажа, че след Истанбул и Рим намерих още две невероятни места, в които вече съм влюбен – Созопол и Несебър, два впечатляващи градове-музей. Пътувам по тези места с малката си дъщеря, на която представям древната история, не само на книга, не само от сайта, но и на място. Затова всеки път, когато имаме възможност посещаваме исторически град, на място, както направихме миналата година в Созопол. Първата ми информация за Вас е от точката на интерес на Google Maps в Созопол, но предполагам, че има още много неща, които трябва да се видят и затова искаме да се върнем в Созопол и да посетим местата, които сме пропуснали. Толкова съм щастлив, че намерих Вашата невероятна статия на уебсайта, раздел “Новини”, за работата на Вашата фондация за откриване и запазване на богатото културно наследство и мога само да си представя колко вълнуващо е да разкриете древен обект или останки от сграда, след много години скрити в земята……Благодаря ви отново за Вашата работа и Вашата грижа за световната история и наследство!

Свалям шапка!

Поздрави от страната на Дракула, Румъния!
Иринел Добрисор.

На 12 април 2021 г. в Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ се проведе публична защита за присъждане на научната степен „доктор на науките”, на която проф. д-р Таня Парушева, Главен научен консултант към Фондация „Созопол“ в областта на устойчивото развитие на туризма и нематериалното културно наследство, защити дисертационен труд на тема: „Нова парадигма на културния туризъм в контекста на глобализацията”. Научната разработка е посветена на 100-годишния юбилей на УНСС и 30 години от създаването на катедра „Икономика на туризма“.

Научно жури, съставено от доказали се специалисти в областта на културното наследство и туризма, единодушно реши да се присъди научната степен „доктор на науките” на проф. д-р Таня Парушева – преподавател в катедра „Икономика на туризма” при УНСС и Главен научен консултант към Фондация „Созопол“ в областта на устойчивото развитие на туризма и нематериалното културно наследство.

IMG_4166
От ляво на дясно: доц. д-р Николай Цонев, проф. д-р Христина Николова, проф. д.н. Таня Парушева, проф. д-р Виолета Мутафчиева и проф. д-р Манол Рибов

За финал, проф. д.н. Парушева беше подготвила специална изненада за всички присъстващи в залата и тези, които взеха участие в събитието онлайн. В унисон с научното изследване и на база на изключителния си опит в областта на нематериалното културно наследство, проф. Парушева беше поканила част от хор „Бистришки баби”, включен в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

_DSC0872

На 16 – 18 декември в Организацията на обединените нации за образование, наука и култура ЮНЕСКО се проведе международната отчетно изборна Конференция на неправителствените организации – официални партньори на ЮНЕСКО. През тези дни на декември се проведоха избори за членове и Председател на Комитета за връзка НПО – ЮНЕСКО. В десет членния състав на Управителния съвет бе избрана Фондация „Созопол“ , България. Това е поредно признание за активната работа на българската неправителствена организация.

Председателят на Фондация „Созопол“ г-н Кирил Арнаутски благодари на всички участващи за активността и оказаната чест, с избирането ни за трети мандат като членове на Комитета за връзка НПО – ЮНЕСКО. Той подчерта, че опитът, който имат експертите на Фондацията ще допринесе за доброто и представяне като член на този висок, световен форум, какъвто е Комитет за връзка НПО – ЮНЕСКО.

2

Постоянният представител на Фондация „Созопол“ в ЮНЕСКО г-жа Петя Зеленски благодари на всички за изразеното доверие и подчерта, че то ще бъде защитено с всеотдайна работа.

3

Тя представи пред участниците идеята на Фондация „Созопол“ през предстоящия мандат – България да бъде отново домакин на международен форум, организиран от Фондация „Созопол“, под егидата на ЮНЕСКО. Страната ни вече организира такъв през 2014 година на тема „Роля на младежта за опазване на материалното и нематериално културно наследство”.

4 5

На 30 септември Фондация „Созопол“ представи проект „Созопол, съхранено културно наследство през вековете – 2020” по Програма Награди за европейско културно наследство “Европа Ностра”.

2 3

Наградите за европейско наследство Europa Nostra Awards са създадени през 2002 г. от Европейската комисия и се подкрепят от програма „Творческа Европа”. От стартирането си Europa Nostra, европейският глас на гражданското общество, ангажиран с културното наследство, отговаря за управлението на тази схема за награждаване въз основа на дългогодишния си опит и опит в публичното признаване на индивидуални или колективни постижения по отношение на културното наследство на европейско ниво.

4
Генерален план на ренесансовите стени на Ибиса – Испания

Тези годишни награди имат за цел да идентифицират и популяризират най-добрите практики в опазването на материалното и нематериалното културно наследство, да стимулират трансграничния обмен на знания и опит в цяла Европа, да повишат обществената информираност и оценка на европейското културно наследство и да насърчат по-нататъшни отлични инициативи чрез силата на примера.
Работата на Фондация „Созопол“ от създаването й през 2002 година до наши дни, се вписва изцяло в изискванията на Europa Nostra Awards. Като основа на разработения проект служи Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула“, създаден и надграждан в продължение на над 17 години. Комплексът запознаващ всички с вековната история на Созопол, има реалната възможност да получи една от престижните Награди!

5 6

7 8

9

Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула“ е мощна база, благодарение на която Старинен Созопол се превърна във водеща световна туристическа дестинация. През 2015 година тази позиция беше призната и отразена по достойнство от Световен съвет по туризъм и пътувания.

10

Всички българи,очакваме да бъде затвърден постигнатият международен авторитет на Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула“ и Национален археологически резерват „Античния град Аполония“, неразделна част от Старинен Созопол – да продължат да бъдат основа на вековния град, като световна туристическа дестинация.

11

2 1
Фондация“Созопол“ продължава своята активна дейност като национална и международна неправителствена организация в полза на гражданското общество и неговото развитие. Експерти на Фондацията разработиха проектно предложение “Созопол – природа и култура, достъпен за всички в условия на COVID 19“. На 9 септември Проектното предложение беше представено чрез Електронната система за подаване и приемане на проекти по Програма “Схема за малки инициативи“ към Фонд активни граждани България. Предвидените проектни дейности са за овластяване на уязвими групи, обучение в застъпничество, провеждане и участие в застъпнически кампании. Дейностите, подробно описани във формуляра, ще се изпълняват на територията на община Созопол и община Приморско.

3 4 град Созопол град Приморско

1
Начало на деня – изгрев на слънцето (July morning) – 1 юли 2020 година, 05:23 часа

На 1 юли, 2020 година в Археологически музей, град Созопол беше открит бюст – паметник на професор Божидар Димитров.

2
Централен вход на Археологически музей «Проф. Божидар Димитров» – град Созопол

3
Новооткритият бюст-паметник на проф. Божидар Димитров

Бюст – паметникът е дарение от г – н Турхут Исмаил от село Искра, Карнобатско. Автор на бронзовата пластика е известният пловдивски скулптор г – н Иван Тотев. Паметникът беше открит от г – н Тихомир Янакиев, Кмет на община Созопол. Коцето – Калки изпълни част от оригинална българска песен.

4
Г-н Тихомир Янаякиев и Коцето-Калки

Роденият в град Созопол Божидар Димитров (1945 – 2018) е известен български учен – историк, публицист и общественик. През целия си съзнателен живот и като дългогодишен директор на Национален исторически музей, поставя във фокуса на общественото внимание проблемите на културно-историческото наследство, фактор за съхранение на националната идентичност и възраждане на патриотизма сред българския народ.

5

Професор Божидар Димитров работеше неуморно и за опазване и представяне на културното наследство и популяризирането на родния си град Созопол, като световна туристическа дестинация. В тази дейност активно участие имаше Фондация „Созопол“. През годините Фондация“ Созопол“ изпълни редица проекти, финансирани от национални и международни Програми.

6 7

Професор Божидар Димитров беше Главен научен консултант при изпълнението на всички проекти, реализирани от Фондация“ Созопол“ , като официален партньор на Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

8 9
Част от крепостната система на Резервата, реставриран и консервиран сегмент „Южна крепостна стена и кула“

Професор Божидар Димитров е инициатор за осигуряване на средства за възстановяване на Православен храм „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Созопол.

11 12 13

Контролът по изпълнението на консервационните, реставрационните, строително-ремонтните и строително-монтажните работи на храма бяха поверени на Отец Иван Попов и Кирил Арнаутски.

14
Отец Иван Попов и г-н Кирил Арнаутски

15 16 Г-н Кирил Арнаутски
Председател на Фондация «Созопол»
Г-жа Любов Баум
Експерт «Културно наследство» към Фондация «Созопол»

На 30 юни, 2020 година, Проект: „Созопол и Ессауира – широко отворени врати между две цивилизации” бе представен по Програма за участие 2020-2021 към Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). Двете неправителствени организации са заложили за изпълнение мероприятия, съобразени с основните цели и Директиви на ЮНЕСКО.
Предвидените дейности по проекта ще бъдат изпълнени в град Созопол, Република България по време на Международния фестивал на изкуствата „Аполония“

1

и град Ессауира, Кралство Мароко, по време на Международния фестивал на изкуствата „Gnaoua“.

2

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:
• насърчаване, подпомагане, развитие и съхранение на културното многообразие;
• повишаване на осведомеността, чрез популяризиране и засилване видимостта на ЮНЕСКО, на база на активната дейност на Световната организация.
• Популяризиране на финансовото участие на ЮНЕСКО. Постигнато съответствие на дейностите по проекта с приетите етични стандарти на Световната организация;
• Ярко изразено и видимо постигане на равенството между половете – един от двата Глобални приоритета на ЮНЕСКО;
• Изграден капацитет на редица млади хора в опазване и популяризиране на богатото културно наследство;
• Засилване ролята на световното нематериално културно наследство, като фактор за взаимно разбирателство между народите, подобрявайки диалога между тях, като „жива сила, поддържаща мира“;
• Ще бъде изтъкната значимостта на нематериалното културно наследство за утвърждаване на националните идентичности, както и ролята му за постигане на устойчиво развитие – национално, трансгранично и международно, чрез поддържането и съхранението му за бъдещи поколения.

Опитът на двете неправителствени организации в изпълнени до настоящия момент проекти е гаранция, че проектно предложение: „Созопол и Ессауира – широко отворени врати между две цивилизации” ше бъде изпълнено коректно, с висок професионализъм и ще притежава необходимата устойчивост.

Отчетният Доклад за активната дейност на Фондация „Созопол“ през 2019 година е готов ще бъде представен на Сектор за неправителствените организации към Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

Първата българска неправителствена организация в официално партньорство с ЮНЕСКО – Фондация „Созопол“ предава свои годишни доклади от 2012 година. Всяка година, следвайки приоритетите на ЮНЕСКО, фондацията представя своята активна национална и международна дейност чрез Доклад до Световната организация. Тази дейност на Фондация „Созопол“ не остава незабележима от ръководството на ЮНЕСКО. В нарочни писма от:

•г-жа Одри Азуле – Генерален директор

•г-н Ернесто Отоне – Заместник Генерален директор по въпросите на културата

•г-н Фирмин Едуард Матоко – Заместник Генерален директор за Африка
и външни отношения

•г-н Тим Къртис – Секретар на Конвенцията от 2003 година и Ръководител на Сектор „Нематериално културно наследство“ към ЮНЕСКО

се потвърждава активната национална и международна дейност на Фондация „Созопол“.

През 2019 година, дейността на Фондация „Созопол“ беше ползотворна и разнообразна. Светлият лъч, който съпътстваше екипа на Фондацията бе удовлетворението от изпълнението на дейностите по Проект: „Чипровските килими, световно културно наследство – достояние на поколенията“. Проектът беше финансиран от Програма за участие 2018-2019 на Световната организация и съфинансиран от Фондация „Созопол“. Благодарение на финансовата помощ и логистичната подкрепа на ЮНЕСКО, този елемент на световното нематериално културно наследство беше популяризиран в цял свят. За коректно и точно изпълнените дейности по проекта, Фондация „Созопол“ представи доклад за оценка и финансов доклад пред ЮНЕСКО.

Фондация „Созопол“, неправителствена организация от България и Фондация „Пръстен от Балкани“, неправителствена организация от Сърбия в партньорство, изпълниха Проект: „Чипровските килими, световно културно наследство – достояние на поколенията“. Докладът за оценка касаещ изпълнението на проекта е готов и ще бъде изпратен в Сектор за неправителствените организации към Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). Проектът беше финансиран от Програма за участие 2018-2019 на Световната организация и съфинансиран от Фондация „Созопол“.
Следвайки стриктно приоритетите на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), двете партньорски организации работят и ще работят изключително активно за съхранението на нематериалното културно наследство, популяризиране на национално, регионално и световно ниво, както и за запазването му за бъдещите поколения. Традициите на изработка на Чипровски килими, Традициите на изработка на Пиротски килими, тяхното съхранение и популяризиране, са от голямо значение за запазването им в Република България и Република Сърбия.

1 2 Чипровските килими – елемент на световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО Чипровските килими – елемент на световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО

Дейностите по проекта са изпълнени качествено и в срок. Всички ангажирани с изпълнението им работиха всеотдайно и неуморно. Проектът беше подкрепен от държавните институции, местната власт, неправителствения сектор, гражданското общество, медии и др., които използвайки своя потенциал допринасоха за доброто изпълнение на всички дейности. Двете неправителствени организации, вземайки предвид и съобразявайки се с чл.чл.1;2;11,12,13,14 от Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 година подпомагат правителствените институции при дейността им за опазване на елементи на нематериалното културно наследство.

3
Чипровските килими – елемент на световното нематериално
културно наследство на ЮНЕСКО

Нематериалното културно наследство е онази вечна сила, която чертае и вещае духовната връзка минало-настояще на човечеството, откакто съществува и за времена напред.То се изразява в богатството от знания и умения, обвеяно в човешка мъдрост, предавано от поколение на поколение.

4
Бистришките баби – елемент на световното нематериално
културно наследство на ЮНЕСКО

Наследената традиция и култура, обогатявана непрестанно с нови постижения в съвремието е залогът за устойчиво развитие в утрешния ден. И така, както е многообразен природният свят, така е многообразно нематериалното културно наследство, свързано със специфичната геолого-географска среда на възникването и развитието му, с хората от различни раси, племена и народи – негови носители.

5 6 Кукерството – елемент на световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО Нестинарството – елемент на
световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО

Взаимното му опознаване и разбиране, породено във вековното общуване между тях в стремежа им за оцеляване, развитие и бъднина за поколенията насърчава уважението им един към друг, допринася за социалното им сближаване и подпомага културния диалог в огромното културно многообразие.

Нематериалното културно наследство е основен извор за идентичност – чувството за принадлежност към конкретна човешка общност или общности, и чрез тях – към обществото като цяло. То е и реалният индикатор за духовното извисяване на човека и общността, белязано от интелекта, от яркостта на талантите, с опора в дълбоките корени на културата, развита и обогатена във времето. Интелигентността е качеството, което спомага за търпимост и толерантност между хората, за възприемчивост на културните ценности и културното многообразие.

7
Мартеницата – елемент на световното нематериално културно
наследство на ЮНЕСКО

Преди, по време и след изпълнението на проекта специално внимание се отделя на приноса на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за постигане на поставените цели и постигнатите резултати по проекта.

8

Проектът допринесе за повишаване на осведомеността в обществото на национално и международно ниво, и засилване на видимостта на Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), на база активната и прозрачна дейност на Световната организация в България, Сърбия и Югоизточна Европа и като цяло в света. Изпълнените дейности бяха съобразени и отговаряха на приетите правила и етични стандарти на ЮНЕСКО.

На 26 февруари 2020 година, в централата на ЮНЕСКО, Париж, площад Фонтеноа 7, се проведе организационно-информационна среща на Комитет за връзка (Управляващ орган) на НПО към ЮНЕСКО и Сектор на НПО към ЮНЕСКО. На срещата присъстваха представители на НПО от цял свят.

1
Залата в която се провежда годишната среща
И присъстващите представители на НПО

Комитетът за връзка представи информация относно изпълнените дейностите през 2019 година. Беше изтъкнато, че въпреки създалата се напрегната ситуация в световен мащаб дейността на неправителствения сектор се поддържа на добро равнище. Подчертано бе, че е необходима по-голяма активност и ангажираност на всички за да се отговори на потребностите и възникващите предизвикателства.

2
Деловия президиум на годишната среща

В срещата взе участие г-жа Петя Зеленски – постоянен представител на Фондация „Созопол“ в Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). В началото на изказването си г-жа Зеленски поздрави всички присъстващи от името на г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол“. Тя запозна аудиторията целенасочената и активна дейност на Фондация „Созопол“ на национално и международно ниво.

3
Г-жа Петя Зеленски, постоянен представител
на Фондация „Созопол“ в ЮНЕСКО

Г-жа Петя Зеленски доведе до знанието на всички доброто изпълнение на Проект: „Чипровските килими – световно културно наслдство, достояние на поколенията“. Информира ги, че проекта беше изпълнен коректно и точно в партньорство между Фондация „Созопол“, България и Фондация „Пръстен от балкани“, Сърбия. Тя подчерта, че проектът беше изпълнен благодарение на финансова помощ предоставена от ЮНЕСКО чрез Програма за участие 2018-2019, като изказа благодарността на двете неправителствени организации и местните общности към Световната организация.