All posts by admin

На 28 ноември 2017 г. г-ца Невена Арнаутска, член на УС на Фондация „Созопол“, взе участие в XXV Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“, „Предизвикателствата на новата технологична трансформация“, организиран от Българска камара за образование, наука и култура. Значимото мероприятие се проведе в Университета за национално и световно стопанство, като в него участие взеха редица изявени български учени и практици в различни икономически области. Сред тях са проф. д-р ик.н. Михаил Динев, проф. д-р Манол Рибов, проф. д-р Дора Маринова, Curtin University, Australia, проф. д-р Милена Филипова и други.

Събитието започна с приветствия към участниците от Академичното ръководство на УНСС. Представянето на научните доклади на специалистите участници бе съпроводено от продуктивни дискусии в областта на туризма, търговията, екологията и други и влиянието върху устойчивото развитие, което оказва технологичната трансформация във всеки един от тези сектори.

Г-ца Арнаутска представи кратко експозе на своя научен доклад на тема: „Технологичната трансформация в културното наследство – източник на устойчиво развитие“, като подчерта необходимостта от съчетаване на автентичното преживяване по време на културните посещения заедно с модерната интерпретация посредством дигитализацията на наследството, с цел с цел привличане на растящ туристопоток, съхранение на наследството за бъдещите поколения и постигане на устойчиво развитие. В допълнение, г-ца Арнаутска бе една от двамата докторанти, поканена от проф. д-р Манол Рибов, да вземе участие в дискусията по закриване на Симпозиума. В своето изявление, тя подчерта необходимостта от ангажирането на всички заинтересовани страни с цел прилагане на цялостна концепция за оползотворяване потенциала на технологичната трансформация в културното наследство в България, като по този начин се стимулира устойчивото развитие в България и се съдейства за утвърждаването на страната ни като международна дестинация за развитие на културен туризъм.

От началота на месец септември в музея „Бриге“, в град Берген е експонирана изложба „Легенди от злато. Тракийски съкровища от България“.

През месец ноември в град Берген се проведе Научна конференция с наименование „Митът за Орфей“. Конференцията бе организирана от Норвежкия институт за изследване на културното наследство, Националния исторически музей и други музеи от България. Организирането на тази великолепна изложба бе финансирано от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия фонд за развитие на двустранните отношения по Програма „Култура“.

Водеща роля в организацията на изложбата има бившия посланик на Кралство Норвегия в България Н.Пр. Гюру Катарина Хелвик Викьор.

Н.Пр. Гюру Катарина Хелвик Викьор

В работата на конференцията взеха участие видни български траколози, археолози и историци, повечето от които са преки участници в откриването и популяризирането на богатото културно-историческо наследство, завещано ни от древните траки. На конференцията присъстваха и представители на Община Созопол и Фондация „Созопол“.

Г-жа Петя Чапевова, г-жа Диана Димитрова, проф. Валерия Фол, г-н Иван Карагьозов

От норвежка страна доклади изнесоха историци и културолози, преподаватели в реномирани норвежки университети, изследвали значението на тракийското изкуство и орфизма основно през призмата на древногръцките и други литературни източници. Г-н Инге Линдблум – Началник отдел „Наследство и общество” към Норвежкия институт за изследване на културното наследство поздрави участниците в конференцията.

Г-н Инге Линдблум

Приветствие към участниците и организаторите на конференцията поднесе и българският посланик в Норвегия Н.Пр.Румяна Митрева.

Н.Пр.Румяна Митрева

Изложбата експонирана съвместно от експерти на България и Норвегия има изключителен успех и популярност. От откриването ѝ до настоящия момент изложбата е посетена от над 15000 души.

Новоизбраният Генерален Директор на Норвежкия институт за изследване на културното наследство госпожа Кристин Баккен проведе непринуден разговор с госпожа Петя Чапевова – Заместник кмет на Община Созопол – световна туристическа дестинация с изключително богато културно наследство.

По време на срещата госпожа Чапевова предаде на госпожа Баккен почетен плакет на Созопол.

Г-жа Кристин Баккен и г-жа Петя Чапевова

Като я покани да посети Созопол и Националния архитектурно-исторически резерват „Античния град Аполония”, където са изпълнени два от водещите проекти финансирани от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство с водещата роля на Кралство Норвегия.

Националния архитектурно-исторически резерват „Античния град Аполония”

Сградата на Организацията на Обединените нации за образование,
наука и култура (ЮНЕСКО) – Париж

Генералната конференция беше проведена в конструктивен дух. Всички мероприятия и събития бяха проведени, съгласно предварително определената програма. Представителите на неправителствения сектор от Република България – Фондация „Созопол” и Фондация „Тракарт – 2000“ бяха приети от г-жа Ирина Бокова – Генерален Директор на ЮНЕСКО. По време на срещата те я запознаха с активната си дейност по опазване и представяне на културното наследство. Г-жа Бокова пожела успех на двете фондации и неправителствения сектор в България на национално и международно ниво.

Д-р Георги Иванов – Жорж Трак, Г-жа Ирина Бокова и Г-н Кирил Арнаутски

Г-н Арнаутски и г-н Георги Иванов се срещнаха и разговаряха със Заместник-генералния Директор на ЮНЕСКО – г-н Ерик Фалт. Г-н Фалт изтъквайки активната дейност на Фондация „Созопол” като консултативен партньор на ЮНЕСКО, пожела успехи в дейността на Фондация „Тракарт – 2000“, като обеща, че с удоволствие ще посети град Пловдив, определен за Европейска столица на културата за 2019 година.

Г-н Кирил Арнаутски , Д-р Георги Иванов – Жорж Трак и Г-н Ерик Фалт

По време на Тридесет и деветата генерална конференция на Организация на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), г-н Кирил Арнаутски се срещна и разговаря с г-н Боил Банов – Министър на културата на Република България. Г-н Банов изказа своето удовлетворение от дейността на Фондация „Созопол” като водеща неправителствена организация не само в Република България, но и на международно ниво. Министър Банов потвърди подкрепата на Министерство на културата към Фондация „Созопол”. Г-н Арнаутски изказа благодарността на екипа на Фондация „Созопол” за огромната подкрепа през годините получавана от Министерство на културата.

Г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол” и
Г-н Боил Банов – Министър на културата на Република България

При проведената среща с Негово превъзходителство г-н Ангел Чолаков – Посланик на Република България в Република Франция и постоянен представител на България в ЮНЕСКО, г-н Арнаутски и г-н Иванов го информираха за активната дейност на двете организации в опазване на природното и културно наследство, и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. Г-н Чолаков изказа благодарност на представителите от неправителствения сектор и подчерта, че е от изключително значение развитието на публично-частното партньорство в тези области.

Д-р Георги Иванов – Жорж Трак, Г-н Ангел Чолаков и Г-н Кирил Арнаутски

Представителите на Република България бяха поздравени от Председателя на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, който изказа своето задоволство от активната им дейност, и изказа увереност за бъдеща ползотворна съвместна дейност.

Г-н Кирил Арнаутски, г-н Филип Босан и Д-р Георги Иванов – Жорж Трак

Г-н Кирил Арнаутски и Д-р Георги Иванов – Жорж Трак, проведоха конструктивен разговор с част от членовете за връзка НПО-ЮНЕСКО. Единодушно беше подчертано, че партньорството и работата в екип е в основата на положителните резултати в дейността на неправителствения сектор.

Г-жа Мари-Кристин Грийс, г-н Кирил Арнаутски, г-жа Мартин Леви,
Д-р Георги Иванов – Жорж Трак и г-жа Мари Клод Алез

Г-н Кирил Арнаутски и г-н Георги Иванов взеха активно участие във всички мероприятия и събития организирани от Комитета за връзка на НПО-ЮНЕСКО. Те изказаха желанието на неправителствения сектор в България и Източна Европа за по-тясно взаимодействие на неправителствения сектор под егидата на ЮНЕСКО.

Участие на г-н Кирил Арнаутски и Д-р Георги Иванов – Жорж Трак
в мероприятие от Конференцията

Г-н Арнаутски представи активната международната дейност на Фондация „Созопол”, в това число изпълнението на Проект: „Кукерският обичай в България и Сърбия – културна традиция на два съседни народа”, финасниран Програма за развитие на ЮНЕСКО. Той информира г-жа Бокова за приемането със специален статут на Фондация „Созопол” от 26.07.2017 година към Департамента по икономически и социални въпроси на Организацията на обединените нации със седалище в Ню Йорк.

Г-н Кирил Арнаутски

Д-р Георги Иванов – Жорж Трак, запозна присъстващите с дейността на Културен център – музей „Тракарт” и Фондация „Тракарт – 2000“. Основната дейност на двете организации е опазване и популяризиране на културното наследство на вековния град Пловдив. Те участват активно като представители на неправителствения сектор за подготовката и последващото представяне на град Пловдив като Европейска столица на културата за 2019 година.

Д-р Георги Иванов – Жорж Трак

Въпреки натоварената програма и активната дейност на г-н Кирил Арнаутски, той успя да посети мястото до сградата на ЮНЕСКО, където през 2013 година бяха посадени български рози от г-жа Ирина Бокова и г-н Росен Плевнелиев. Чест е за Фондация „Созопол”, че взе участие по осигуряването и доставянето им в Париж.

Г-н Кирил Арнаутски при българските рози
в градината на ЮНЕСКО

Г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол” – консултативен партньор на ЮНЕСКО, д-р Георги Иванов – Жорж Трак, основател на Културен център – музей „Тракарт” и доц. д-р Валерия Иванова – Председател на Фондация „Тракарт – 2000“, по време на Тридесет и деветата Генерална конференция на Организация на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

Г-н Кирил Арнаутски, доц. д-р Валерия Иванова и д-р Георги Иванов – Жорж Трак

През месец август 2017г. Европейският Център за Фондации, Брюксел, Белгия, издаде специално печатно издание на тема „Институционална филантропия – фокус върху уврежданията”.

Корицата на печатното издание „Институционална филантропия –
фокус върху уврежданията”

Изданието съдържа информация събрана чрез проведени изследвания и проучвания сред партньорите на Европейският Център за Фондации по света. Проучванията включват информация за партньорите – фондации и международни организации – за отделените средства по завършените проекти; за мястото на изпълнение на тези проекти; за продължителността им; за крайните бенефициенти; както и допълнителна кратка информация за съответните организации под формата на минали проекти, сфера на действие, уебсайт и още.

Публикацията хвърля светлина относно установените профили на заинтересовани лица, които финансират и подпомагат хора с увреждания. Дадени са примери за инициативи и проекти свързани с:
• Раздел достъпен туризъм (Фондация „Банка дел Монте ди Лука”, Фондация „Созопол”);

Резюме на проекта на Фондация „Банка дел Монте ди Лука”

Резюме на проекта на Фондация „Созопол”

• Раздел финансиране на определено място и общество (Фондация „CRT”, „Дженио”, Фондация „Каруна”);
• Раздел корпоративна социална отговорност (Фондация „Бекуал”);
• Раздел образование и обучение („Академия за Европейско право”; „Холандска фондация за деца с увреждания”; Фондация „Права и увреждания”; Фондация „Хуан XXIII Ронкали”; Фондация „Леополд Бахман”; Фондация „Крал Баудуин”);
• Раздел мрежово изграждане (Фондация „Абилис”; Фондация „ONCE”);
• Раздел нови технологии (Фондация „Водафон Испания”; Фондация „Халатлан”; „Международна фондация за изследвание на уврежданията”);
• Раздел реабилитация (Фондация „ICRC Подвижност”);
• Раздел права (Фонд правата на хората с увреждания; Фондация „Cermi Mujeres”; Фондация “Сабанчи”);
• Раздел социални предприятия (Фондация „CON IL SUD”);
• Раздел модел за стратегическо развитие (Фондация „Essl”; Фондация „Мозаик”).

За Фондация „Созопол” включването й в това печатно издание е голяма чест, отговорност и повод за радост. Това е още едно свидетелство, че добре свършената работа през годините е оценена по достойнство. Публикацията е разпространена сред всички партньори на Европейския Център за Фондации. Ползите от това са обмяната на опит и споделянето на най-добри практики между партньорите.

Знаковото събитие се проведе на 10.08.2017 г. в град Созопол. Началото бе дадено в 14:00 от г-жа Славка Бозукова – главен редактор на вестник „Стандарт”. Основните говорители в дискусията бяха г-н Панайот Рейзи – кмет на община Созопол, г-жа Славка Бозукова – главен редактор на вестник „Стандарт”, г-жа Николина Ангелкова – министър на туризма на Република България, г-жа Амелия Гешева – заместник министър на културата на Република България.

Основната тема на дискусията беше как може да се подобри културния и поклоннически туризъм на територията на община Созопол, как да се избегне сезонността на туризма и да се направи, така че град Созопол да е посещаван целогодишно.

Бяха обсъдени проблеми свързани с Археологически резерват „Античния град Аполония”

Археологически резерват „Античния град Аполония” и прилежаща площ на
остров „Св Кирик и Юлита”

и Археологически резерват „Острови Св. Иван и Св. Петър”.

Археологически резерват „Острови Св. Иван и Св. Петър”

Отляво надясно: г-жа Амелия Гешева – заместник министър на културата на Република България, г-жа Николина Ангелкова – министър на туризма на Република България,
г-жа Славка Бозукова – главен редактор на вестник „Стандарт” и
г-н Панайот Рейзи – кмет на община Созопол

В мероприятието взеха участие още г-н Вълчо Чолаков – областен управител на град Бургас, който изтъкна добрите взаимоотношения между областната управа и Фондация „Созопол”,

г-н Вълчо Чолаков – областен управител на град Бургас

проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов – ръководител на екипа археолози, открили реликвария с мощите на Св. Йоан Предтеча, по проект „Старинен Созопол – Манастир „Св. Иван Предтеча” – културата през вековете” изготвен и изпълнен от Фондация „Созопол” като бенефициент с партньор Община Созопол.
Г-н Попконстантинов даде повече подробности за научната стойност на направеното откритие.

Проф.д.и.н. Казимир Попконстантинов – ръководител на
археологическия екип по проекта

Проектът „Старинен Созопол – Манастир „Св. Иван Предтеча” – културата през вековете” беше финансиран от Финансов Механизъм на Европейското Икономическо Пространство с водещо финансово участие на Кралство Норвегия. На събитието присъстваха и хотелиери, рестораньори, археолози, историци, бизнесмени и други заитересовани.

В дискусията участие взеха и г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол” – първата българска неправителствена организация в консултативно партньорство с ЮНЕСКО и една от малкото български НПО със специален консултативен статут към Департамента за икономическа и социална политика на Организацията на обединените нации, както и г-н Орлин Пенев – Председател на инициативния комитет за възстановяване на православен храм „Св. Св. Кирил и Методий”. Г-н Пенев изтъкна изключително активната дейност на Фондация „Созопол” в национален и международен план.

В ляво: г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол”;
В дясно г-н Орлин Пенев – Председател на инициативния комитет за
възстановяване на православен храм „Св. Св. Кирил и Методий”

Обсъдени бяха бъдещи действия – възстановяване на Морското училище и храма на Аполон на остров Св. Кирик и Юлита; да се изградят нови туристически маршрути – които трябва да бъдат предприети, за да се развива културно-историческия и поклонническия туризъм.

Гостите честитиха 7-мата годишнина от старта на „Чудесата на България” – най-голямата досега у нас обществена кампания за опазване и популяризиране на богатото ни културно наследство. Всички изразиха задоволство и благодарност за ползотворно проведената дискусия и споделиха, че правилния път за разрешаване на проблемите е активното сътрудничество между държавните институции, местната власт, неправителствения сектор и др.

На 07.08.2017 година Фондация „Созопол” бе уведомена по електронната поща от г-н Марк-Андре Дорел – Действащ началник, Служба за подкрепа и координация на Икономическия и социален съвет на ООН (UNDESA), че на Координационната и Управленска Среща състояла се на 25 и 26 юли 2017 г. Икономическият и социален съвет (ИкоСоС) е приел препоръката на Комитета за неправителствени организации за предоставяне на специален консултативен статут на българското НПО.

Консултативният статут на организация й дава възможност да се ангажира активно с ИкоСоС и неговите помощни органи, както и със секретариата, програмите, фондовете и агенциите на ООН.

Задълженията, както и привилегиите са много, като най-значима полза за Фондацията може да се изтъкне нейното право да посочи свои официални представители в щабквартирата на ООН в Ню Йорк и в офисите на Обединените нации в Женева и Виена. Тези представители ще имат правото да участват в събития, конференции и дейности на Организацията на обединените нации, а организациите със специален консултативен статут – какъвто вече има и Фондация „Созопол” – могат да определят упълномощени представители, които да се явяват като наблюдатели на публични заседания на ИкоСоС и неговите спомагателни органи, Съвета по правата на човека и други междуправителствени органи за вземане на решения към ООН.

Фондация „Созопол” провеждайки своята политика и активна международна дейност беше удостоена с честта да получи специалния консултативен статут към UNDESA. Признанието от 7 август е една крачка в развитието на българската организация, но същевременно един голям скок за неправителствения сектор в България.

Фондация „Созопол“, като първата българска неправителствена организация, официален партньор на Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), с два последователни мандата като член на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, осъществява своята активна международна дейност в насока опазване на световното природно и културно наследство и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания до това наследство. Тя ще продължи работата си занапред в тази сфера и като член на НПО-тата в консултативно партньорство с Икономическия и социален съвет на Организацията на обединените нации (ИкоСоС).

В периода от 14 юли до 23 юли 2017 г. в акваторията на Черно море се проведе военноморско учение „Бриз 2017”. В учението взеха участие представители на: България, САЩ, Гърция, Италия, Полша, Румъния, Турция, Северна Ирландия.

„Едно мащабно учение, не само като брой участници, но и като брой решавани задачи и сложност на сценариите“, така определи провеждащия се тази година „Бриз 2017“ президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев.

Генерал Румен Радев – президент и главнокомандващ въоръжените сили
на Република България, наблюдава различни епизоди от тренировките част от военноморско учение „Бриз 2017”

„За пореден път българските военни моряци показаха професионализъм и демонстрираха своите способности“, каза командирът на ВМС контраадмирал Митко Петев.

Контраадмирал Митко Петев – гравнокомандващ
на българските военноморски сили

На 21 юли част от ръководния екип на учението посети град Созопол и Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”. На гости в комплекса бяха Генерал-майор Тери М. „Макс” Хастън – Генерал-адютант на Националната гвардия на щата Тенеси, САЩ, Контраадрмирал Петев – командир на българските военноморско сили и други членове на щаба на учение „Бриз 2017”.

Гостите бяха посрещнати от г-н Кирил Арнаутски – председател на Фондация „Созопол”. Той ги запозна с уникалния исторически комплекс.

От ляво на дясно: Контраадмирал Митко Петев – командир на българските военноморски сили, г-н Кирил Арнаутски – председател на Фондация „Созопол”,
Генерал-майор Тери М. „Макс” Хастън – Генерал-адютант на Националната гвардия на щата Тенеси

Генерал-майор Хастън връчи на г-н Арнаутски почетен знак на сухопътните сили на щата Тенеси, САЩ.

Г-н Кирил Арнаутски – председател на Фондация „Созопол”, Генерал-майор Тери Хастън – Генерал-адютант на Националната гвардия на щата Тенеси

От 16 до 19 юни в град Созопол се проведоха дни на Италия. Официални гости на откриването бяха: г-жа Николина Ангелкова – Министър на туризма, г-н Румен Димитров – Заместник-министър на културата, н.пр. Стефано Балди – Посланик на Италия в България, г-н Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол, г-н Антонио Таркуинио – Почетен консул на Италия в България, г-жа Луиджина Педди – Директор на Италиански културен институт в България и други.

През четирите дни на събитието, имаше много изложби, концерти, филмова програма. Беше проведена конференция „Нови стратегии за развитие на успешна туристическа дестинация”. Част от програмата на гостите беше посещение на Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”. В непринуден разговор между н.пр. Стефано Балди – Посланик на Република Италия в Република България и г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол” бяха обсъдени възможностите за развитието на отношенията между правителствения и неправителствения сектор, както и партньорството при опазване на богатото културно-историческо наследство на Република Италия и Република България.

От 3 до 8 юни в град Созопол се проведе Шести международен фестивал „Солей”. Фондация „Созопол”, като партньор представи за ползване и нуждите на фестивала Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”.

Входно фоайе на Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”

В комплекса се проведоха редица мероприятия от програмата на фестивала. Едно от събитията бе вечер на Румъния с откриване на изложба и коктейл.

Г-н Виктор Дедю – дипломатически съветник в посолството на Румъния и
г-жа Александрина Исайлова – организатор на Фестивала при откриване на изложбата

Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” беше посетен от редица посланици и гости на фестивала.

От ляво на дясно: г-жа Ирина Яшагашвили – културно аташе към посолството на Грузия, н.пр. Зураб Беридзе – посланик на Грузия,
г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол” и
г-н Виктор Дедю – дипломатически съветник в посолството на Румъния

Представители на Българо-гръцко дружество – Созопол,
бяха специални гости на вечерта на Румъния

Организатори на пленера за художници по време на фестивала бяха семейство Недин, които също присъстваха на вечерта, посветена на Румъния.

Г-н Стойо Недин, г-жа Ангелина Недин и
г-н Кирил Арнаутски

На 3-ти и 4-ти май 2017 се проведе седмият международен форум на неправитествени организации в официално партньорство с Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). Партньорството на ЮНЕСКО с неправителствени организации (НПО), които представляват гражданското общество е много ценна мрежа за сътрудничество в служба на хората за: развитие, равенството, международното разбирателство и мир в областите на компетентност на ЮНЕСКО. Събитието, което се сътоя в Рияд, Саудитска Арабия, беше посветено на младежта и тяхното социално въздействие, събирайки на едно място рекордните 2000 участника от 70 държави.

Форумът беше открит с видео обръщение от г-жа Ирина Бокова – генерален директор на ЮНЕСКО, последвано от приветствия от н.пр. д-р Али Насер Алгафис – Министър на труда и социалното развитие на Саудитска Арабия, г-н Ерик Фалт – Заместник-генерален директор на ЮНЕСКО и г-н Филип Босан – Председател на Комитета за връзка на неправителствени организации с ЮНЕСКО.


Г-н Ерик Фалт и г-н Филип Босан при откриването на форума

Сред говорителите на форума бяха изтъкнати личности като г-н Жак Атали – френски икономист, финансист и философ, г-н Джими Уейлс – основател на Уикипедия, г-н Джъстин Смит, директор на Блумбърг Медиа, г-н Джон Дефтериос – журналист от CNN, г-н Карл Люис – лекоатлет с девет златни и един сребърен олимпийски медала, г-н Бадер АлАсакер – главен секретар на Фондация MiSK, които бяха домакин на събитието, и други.


Г-н Жак Атали – френски икономист, финансист и философ Г-н Джъстин Смит,
директор на Блумбърг Медиа

На престижния световен форум Фондация „Созопол“ беше представена от г-н Любомир Дуранкев – експерт по международни проекти.

Г-н Любомир Дуранкев, експерт по международни проекти към Фондация „Созопол“

Г-н Любомир Дуранкев се включи активно в панелните дискусии, запознавайки редица участници с приноса на Фондация „Созопол“ към включването на младежта в международното сътрудничество за опазване и популяризиране на природното и културното наследство.


Г-н Любомир Дуранкев с представители на неправителствени организации
в официално партньорство с ЮНЕСКО

Г-н Дуранкев проведе разговори с г-н Филип Босан – председател на Комитета за връзка на неправителствени организации с ЮНЕСКО, г-жа Мартин Леви – председател на Комитета за периода 2015-2016 г., г-н Диего Градис – член на Комитета в период 2013-2016 г., и настоящите членовете на Комитета г-н Патрик Гало, г-н Шен Че, г-н Ричард Апех и г-жа Виктория Лавлок. Обсъдени бяха бъдещите възможности за сътрудничество между неправителствени организации с цел разработване и изпълнение на проекти с акцент върху младежта и устойчивото развитие.

По време на форума беше подписан мемурандум за сътрудничество между Фондация „Созопол“ и Китайската Фолклорна Фотографска Асоциация, член на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО.

Г-н Любомир Дуранкев – експерт по международни проекти към Фондация „Созопол“ и
г-н Шен Че – президент на Китайската Фолклорна Фотографска Асоциация
с меморандума за сътрудничество между двете организации

Форумът беше закрит с реч на г-жа Ирина Бокова –
генерален директор на ЮНЕСКО