All posts by admin

На 28 ноември бяха проведени симулативни интервюта на студенти, обучаващи се по специалност „Икономика на туризма“ към Университета за национално и световно стопанство в София, от представители на TELUS International Europe. В събитието активно участие взе г-ца Симона Тодорова, експерт към Фондация „Созопол“.

1 Симона Тодорова, и представители на TELUS International Europe в непринуден разговор със студенти от Университета за национално и световно стопанство

TELUS International Europe е многоезичен контактен център, който предоставя висококачествени услуги за аутсорсинг на бизнес процеси. В качеството си на специалисти в подбора на кадри за различни икономически отрасли представителите на международната компания влязоха в ролята на интервюиращи. Студентите, от своя страна, отговориха на зададените им индивидуални въпроси във връзка с кандидатура за предварително определена позиция в сферата на туризма.

2 3

По време на цялото събитие Симона Тодорова съдейства на интервюиращите и взе активно участие при формулирането на въпросите.

Целите на провеждане на симулативните интервюта бяха:
• Придобиване на опит у студентите при провеждане на интервю за работа;
• Усвояване на знания относно етикета на общуване;
• Изграждане на умения за делова комуникация;
• Научаване на най-често задаваните въпроси по време на интервю;
• Усвояване на фрази, уместни и препоръчителни за употреба;
• Установяване на често срещани грешки при кандидатстване за работа и методи за тяхното избягване.

Мероприятието се проведе с изцяло практическа насоченост и в полза на обучаващите се. Студентите придобиха и усвоиха знания и умения, които да прилагат в процеса на кандидатстване за работа. След провеждане на всички интервюта младежката общност получи възможност да зададе въпроси и да получи съвети относно аспекти на интервю, които не бяха засегнати. Отговори и насоки в дискусията дадоха Симона Тодорова и представителите на TELUS International Europe.

Проведените разговори, дискусия и интервюта ще намерят реално практическо приложение от Фондация „Созопол” при изпълнение на предвидените ѝ дейности по Проект: “Предприемачи за културно наследство – CHEER”, № 2018-1-DE02-KA204-005102, финансиран по Програма „Еразъм+” на Европейски съюз.

На 18 ноември г-н Кирил Арнаутски, председател на УС на Фондация „Созопол“, и г-ца Симона Тодорова, експерт „Устойчиво развитие, трансгранично сътрудничество и туризъм“, пристигнаха в гр. Рига, Латвия за участие в Първа работна среща по Проект: „Предприемачи на културно наследство“ с акроним „Настроение“. Същата вечер те и домакините присъстваха на уникално светлинно шоу – част от организираните тържества, свързани със 100-годишнината от основаването на държава Латвия.

1 Снимка от светлинното шоу, част от програмата по честване 100-годишнината на Латвия

На 19 ноември от 09:00 ч. в конферентната зала „Janis“ на хотел „Rixwell Konventa Seta“ започна работната среща по проекта. Мероприятието се проведе по предварително съгласувана програма между всички партньори, участващи в проекта: Център за Интеркултурно образование и работа, Германия; Образователен център за възрастни, Гърция; Фолклорна асоциация „Варнава“, Гърция; Център за междукултурно-тиролска организация, Австрия; Асоциация „Милениум център“, Румъния; Асоциация „Креативни идеи“, Латвия; Фондация „Созопол“, България.

2 3
Снимки от работата на участниците в първата работна среща по проекта

Дискусиите и обсъждането на дейностите, определени за изпълнение на проекта, бяха изключително ползотворни. Г-н Дани Франке, представител на водещата организация, и г-жа Санита Путнина, представител на домакините, координираха събитието, като дадоха възможност на всеки участник свободно да изрази своето становище, да постави определените си въпроси, както и да допълни останалите, където се намери за уместно. Представителите на Фондация „Созопол“ взеха активно участие в дебатите и информираха присъстващите относно изпълнението на определените дейности по проекта, като подчертаха, че някои от задачите, извършени от експертите на Фондацията, са в по-напреднала фаза от така заложената в проекта.
Срещата продължи на 20 ноември (вторник) в сградата на Институт „Гьоте“. След приключване на работната среща всички бяха единодушни, че решенията, взети по време на събитието, са важни за изпълнението на проекта. Част от взетите решения са:
– регулярна онлайн връзка между всички партньори, като първата беше определена за 28 ноември (сряда)
– провеждане на втора среща между партньорите на 20-21 май в гр. Инсбрук, Австрия.

6 Панорамен изглед от Рига

На 15 и 16 ноември 2018 г. г-ца Невена Арнаутска, Член на УС на Фондация „Созопол” взе участие във Втория „Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути“.

1 Г-ца Невена Арнаутска

Събитието бе организирано от Световната организация по туризъм съвместно с Министерството на туризма, Република България и се проведе в зала „Роял“ на София Хотел Балкан. Конгресът събра министри на туризма на различни световни дестинации, заинтересовани страни от публичния и частния сектор от цял свят, както и специалисти и експерти, заето пряко или косвено в сектор културен туризъм.

В откриването на събитието, с водещ актьорът и режисьор Ники Илиев, взеха участие Министър-председателят на Република България, г-н Бойко Борисов, Зураб Пололикашвили, Генерален секретар на Световната организация по туризъм, както и Министърът на туризма на Република България, г-жа Николина Ангелкова. Още в самото начало на конгреса, те изтъкнаха изключително значимата роля на културния туризъм за постигането на просперитет и устойчиво развитие на световните дестинации.


2 Изказване на г-жа Николина Ангелкова – Министър на туризма

В условията на засилен глобализационен процес и в контекста на динамично развитие на международен туризъм, е от изключително значение да се постави акцент върху насърчаването на устойчивост в туристическата индустрия. По време на организираните срещи и панелни дискусии, г-ца Невена Арнаутска, експерт национални и международни проекти към Фондация „Созопол“, проведе конструктивни разговори с редица представители на държавните власти, национални туристически организации, представители на частния сектор, организации за управление на дестинации, консултантски компании в областта на туризма и културата, както и с други неправителствени организации, осъществяващи активна дейност за насърчаване на културен туризъм. Като представител на младото поколение в България, г-ца Арнаутска подчерта необходимостта от ангажиране на младежите в родината ни към стремежа към постигане на устойчиво туристическо развитие посредством осигуряването на възможност за предлагане на комплексен туристически продукт.

По покана на г-жа Николина Ангелкова, г-ца Невена Арнаутска, заедно с г-н Благовест Методиев, IT специалист към Фондация „Созопол“, на 15 ноември присъстваха на организирана към конгреса гала вечеря. Тя се състоя в зала „Концертна“ на Централния военен клуб.

3

Специалистите към международната неправителствена организация имаха възможността да обменят идеи за утвърдени добри практики и иновативни такива в областта на развитието на културата, опазването на културното наследство и насърчаването на културен туризъм. В резултат на проведените разговори с редица експерти, сред които доц. Д-р Йордан Йорданов, преподавател към Лесотехническия университет, г-жа Лиляна Арсова, Главен директор на Главна дирекция „Туристическа политика” към Министерство на туризма и др., г-ца Арнаутска и г-н Методиев, заедно със своите събеседници откроиха необходимостта от изграждането на конструктивни партньорства между държавна власт, местни власти, специалисти, работещи в научните среди, неправителствен сектор и гражданско общество, с цел развитието на културен туризъм и утвърждаване на България като световна туристическа дестинация.

1_1024x516 На девети октомври 2018 година, в град Видин беше проведена първа информационна среща за популяризиране на инвестициите в туризма, и градската среда, предоставени чрез финансови инструменти по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020.

2_1024x712 3_1024x768 Замък „Баба Вида” Видинска Синагога

На това важно събитие, касаещо община Видин и двете емблематични недвижими културни ценности – Замък „Баба Вида” и сградата на Видинската синагога, присъстваха г-жа Деница Николова – Зам. министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Амелия Гешева – Зам. министър на Министерство на културата, г-жа Ирена Георгиева – зам. министър Министерство на туризма, г-н Владимир Тошев – народен представител, г-н Огнян Ценков – кмет на Община Видин, други гости и представители на обществеността, бизнеса и неправителствения сектор.

4_1024x575

Всички присъстващи бяха запознати с основните аспекти на Програмата, възможността за общините да участват със свои проекти, които да спомогнат за устойчивото им развитие и просперитет.

5_1024x575Изказване на Г-жа Деница Николова – Заместник-Министър на Министерство на Регионалното развитие и благустройство
6_1024x575 Изказване на Г-жа Ирена Георгиева – Заместник-Министър на Министерство на туризма
7_1024x575 Изказване на Г-жа Амелия Гешева – Заместник-Министър на Министерство на културата

Кметът на община Видин, г-н Огнян Ценков, изказа персонална благодарнист към г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол”, за дългогодишната работа и подкрепа от Фондацията към Общината, чрез документалната обезпеченост на Замък Баба Вида и сградата на Видинската синагога.

8_1024x647 9_1024x575 Г-н Кирил Арнаутски, Председател Фондация „Созопол” г-н Огнян Ценков Кмет на Община ВидинАудиторията в представителната зала на Община Видин беше единодушна и подкрепи изцяло ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020. Програма дава реални възможности да бъдат опазени, съхранени и експонирани емблематичните недвижими кщултурни ценности на Община Видин и Република България – Замък „Баба Вида” и сградата на Видинската синагога. Кметът на Община Видин изтъкна, че тези дейности са един от приоритетите на общинското ръководство за настоящия и следващия програмни периоди.

10_1024x676 11_1024x682 Замък „Баба Вида” Сграда на Видинска синагога

В рамките на действащото дългогодишно партньорство между Военноморските сили на Република България и Фондация „Созопол” бе осъществено работно посещение в Архитектурно исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”.

Гости на Архитектурно исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” бяха Контраадмирал Митко Петев, Командир на Веонноморските сили на Република България и Вицеадмирал Николаос Цунис, Началник на Генералния щаб на Военноморските сили на Република Гърция. Гостите бяха посрещнати от г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол”.

От ляво на дясно: г-н Кирил Арнаутски, Контраадмирал Митко Петев,
и Вицеадмирал Николаос Цунис

По стар български обичай, гостите бяха посрещнати с хляб и сол, поднесени от домакините.

Посещението и разглеждането на Архитектурно исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” премина в непринудена атмосфера, като всички бяха запознати с изпълнените проекти от Фондация „Созопол” и Община Созопол, за създаването на комплекса, който дава възможност на всички посетители да се докоснат до вековната история на „полиса” Аполония – Созопол.

Контраадмирал Митко Петев, Командир на Веонноморските сили на Република България и Вицеадмирал Николаос Цунис, Началник на Генералния щаб на Военноморските сили на Република Гърция връчиха на домакина – Кирил Арнаутски, възпоминателни плакети.

Контраадмирал Митко Петев връчва
възпоминателен плакет на г-н Кирил Арнаутски

Вицеадмирал Николаос Цунис връчва
възпоминателен плакет на г-н Кирил Арнаутски

В книгата за почетни гости на комплекса, Вицеадмирал Цунис изрази своето впечатление от престоя си в град Созопол и Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула“.

Фондация „Созопол” получи благодарствено писмо от Военноморските сили на Република България за традиционното си гостоприемство, представяйки Старинен Созопол и Архитектурно – исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” като част от богатото културно-историческо наследство на България.

Благодарственото писмо на Военноморските сили на Република България
към Фондация „Созопол“

От 1 октомври 2018 година стартираха дейностите по Проект „Предприемачи за културно наследство“ с реф. № 2018-1-DE02-KA204-00510. Проектът се финансира от Програма „Еразъм +” на Европейски съюз. „Фондация „Созопол“ в партньорство с неправителствени организации от Германия, Австрия, Гърция, Румъния и Латвия участва активно при изпълнението на задачите по проекта. Една от водещите дейности по проекта е провеждане на семинар на територията на Национален Археологически резерват „Античния град Аполония“, град Созопол.

Национален археологически резерват „Античния град Аполония”

Партньорските организации участващи в изпълнението на проекта са силно ангажирани и мотивирани за успешното му реализиране, с акцент върху определените региони и потенциала за развитие на гражданските организации и предприемачество в областта на културното наследство.

На 30 юли 2018 година в Посолството на Кралство Мароко в Република България бе тържествено отбелязан Празника на трона на Кралство Мароко – 19 години от възкачването на Крал Мохамед VI.

На тържеството официално беше поканена Фондация „Созопол” – неправителствена организация с активна международна дейност в световен мащаб.

Чрез изпълнение на част от дейностите си Фондация „Созопол” е ангажирана със затвърждаване и развитие на добрите двустранни отношения между неправителствения сектор в двете държави.

По време на срещата с Нейно Превъзходителство Закия Ел Мидауи, посланик на Кралство Мароко, г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол”, проф. Чавдар Попов, Председател на Българо-мароканска асоциация и д-р Шафик Субай, Главен секретар на Българо-мароканска асоциация, предоставиха информационни материали, касаещи съвместно разработвания проект: „Созопол и Ессауира – широко отворени врати между две цивилизации”.

Българо-мароканската асоциация и Фондация „Созопол” работят от няколко години за реализирането на тази проектна инициатива. Предстои среща в град Ессауира, Кралство Мароко, с ръководството на Асоциация „Ессауира – Могадор”, представители на неправителствения сектор, на която среща ще се обсъдят двустранните отношения и подписване на Меморандум за сътрудничество. Местните власти също са ангажирани, като оказват нужната подкрепа.

Фондация „Созопол”, България и Фондация „Пръстен от Балкани”, Сърбия разработиха съвместно и представиха в Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) ново проектно предложение.

1 Фондация „Созопол” и Фондация „Пръстен от Балкани”, представиха в ЮНЕСКО Проектно предложение: „Чипровските килими, световно културно наследство – достояние на поколенията”

Проектното предложение кандидатства за финансиране от Програма за участие 2018-2019 години на ЮНЕСКО. По проектното предложение е предвидено съфинансиране от двете неправителствени организации. Отчитайки опита на двете организации, и досегашните им съвместни дейности сме убедени, че предложението ще бъде прието, и както всички проекти изпълнени до момента, настоящия също ще бъде изпълнен съгласно Насоките за кандидатстване, качествено и в срок.

2

На 27.07.2018 година, Фондация “Созопол” и Българо-мароканска асоциация подписаха Меморандум за сътрудничество. Меморндумът се подписа на база активната съвместна дейност между двете неправителствени организации по отношение разработване на проект: „Созопол и Ессауира – широко отворени врати между две цивилизации”, касаещ град Созопол, Република България и град Ессауира, Кралство Мароко.

Созопол Ессауира

Фондация „Созопол“ в партньорство с неправителствени организации от Германия, Австрия, Гърция, Румъния и Латвия участва в разработването на проект: „Предприемачи в областта на културното наследство“. Проектът беше приет за финансиране по Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Началато на дейностите по проекта е първи октомври 2018 година, с продължителност двадесет и четири месеца. Една от водещите дейности по проекта е провеждане на семинар на територията на Национален Археологически резерват „Античния град Аполония“, град Созопол.

Национален археологически резерват „Античния град Аполония”

Партньорските организации участващи в изпълнението на проекта са силно ангажирани и мотивирани за успешното му реализиране, с акцент върху определените региони и потенциала за развитие на гражданските организации и предприемачество в областта на културното наследство.