Фондация „Созопол“ с нова инициатива за Старинен Созопол – европейска и световна дестинация за културен туризъм


На 30 септември Фондация „Созопол“ представи проект „Созопол, съхранено културно наследство през вековете – 2020” по Програма Награди за европейско културно наследство “Европа Ностра”.

2 3

Наградите за европейско наследство Europa Nostra Awards са създадени през 2002 г. от Европейската комисия и се подкрепят от програма „Творческа Европа”. От стартирането си Europa Nostra, европейският глас на гражданското общество, ангажиран с културното наследство, отговаря за управлението на тази схема за награждаване въз основа на дългогодишния си опит и опит в публичното признаване на индивидуални или колективни постижения по отношение на културното наследство на европейско ниво.

4
Генерален план на ренесансовите стени на Ибиса – Испания

Тези годишни награди имат за цел да идентифицират и популяризират най-добрите практики в опазването на материалното и нематериалното културно наследство, да стимулират трансграничния обмен на знания и опит в цяла Европа, да повишат обществената информираност и оценка на европейското културно наследство и да насърчат по-нататъшни отлични инициативи чрез силата на примера.
Работата на Фондация „Созопол“ от създаването й през 2002 година до наши дни, се вписва изцяло в изискванията на Europa Nostra Awards. Като основа на разработения проект служи Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула“, създаден и надграждан в продължение на над 17 години. Комплексът запознаващ всички с вековната история на Созопол, има реалната възможност да получи една от престижните Награди!

5 6

7 8

9

Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула“ е мощна база, благодарение на която Старинен Созопол се превърна във водеща световна туристическа дестинация. През 2015 година тази позиция беше призната и отразена по достойнство от Световен съвет по туризъм и пътувания.

10

Всички българи,очакваме да бъде затвърден постигнатият международен авторитет на Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула“ и Национален археологически резерват „Античния град Аполония“, неразделна част от Старинен Созопол – да продължат да бъдат основа на вековния град, като световна туристическа дестинация.

11