Фондация „Созопол“ в официално партньорство с Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), е готова с отчетния Доклад за дейността си през 2019 година.


Отчетният Доклад за активната дейност на Фондация „Созопол“ през 2019 година е готов ще бъде представен на Сектор за неправителствените организации към Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

Първата българска неправителствена организация в официално партньорство с ЮНЕСКО – Фондация „Созопол“ предава свои годишни доклади от 2012 година. Всяка година, следвайки приоритетите на ЮНЕСКО, фондацията представя своята активна национална и международна дейност чрез Доклад до Световната организация. Тази дейност на Фондация „Созопол“ не остава незабележима от ръководството на ЮНЕСКО. В нарочни писма от:

•г-жа Одри Азуле – Генерален директор

•г-н Ернесто Отоне – Заместник Генерален директор по въпросите на културата

•г-н Фирмин Едуард Матоко – Заместник Генерален директор за Африка
и външни отношения

•г-н Тим Къртис – Секретар на Конвенцията от 2003 година и Ръководител на Сектор „Нематериално културно наследство“ към ЮНЕСКО

се потвърждава активната национална и международна дейност на Фондация „Созопол“.

През 2019 година, дейността на Фондация „Созопол“ беше ползотворна и разнообразна. Светлият лъч, който съпътстваше екипа на Фондацията бе удовлетворението от изпълнението на дейностите по Проект: „Чипровските килими, световно културно наследство – достояние на поколенията“. Проектът беше финансиран от Програма за участие 2018-2019 на Световната организация и съфинансиран от Фондация „Созопол“. Благодарение на финансовата помощ и логистичната подкрепа на ЮНЕСКО, този елемент на световното нематериално културно наследство беше популяризиран в цял свят. За коректно и точно изпълнените дейности по проекта, Фондация „Созопол“ представи доклад за оценка и финансов доклад пред ЮНЕСКО.