Изпълнени проекти

Реставрация и адаптация на възрожденска къща в Археологически резерват „Античния град Аполония“ – град Созопол


Период на изпълнение: 2003 ÷ 2004 години. Стойност на изпълнените дейности по проекта – 18 983,42 евро. Финансиран по Програма: “Красива България” към Министерство на труда и социалната политика.

По проекта чрез дейности по консервация, реставрация, адаптация и социализация бе възстановена типична Възрожденска Созополска къща, намираща се на територията на резервата. За постигане на задължителната автентичност бяха използвани традиционни техники със съответното към тях специфично обработване и монтиране на материалите – каменоделство, зидарство, обшивка на фасади с дървен материал, покривно покритие, вътрешна дърворезба.