Изпълнени проекти

Реставрация и адаптация на възрожденска къща в Археологически резерват „Античния град Аполония“ – град Созопол


По проекта чрез строителни дейности, консервация и реставрация бе адаптирана и социализирана типична Възрожденска Созополска къща, намираща се на територията на резервата. За постигане на автентичност бяха използвани традиционни техники със съответните за тях специфики на регионално ниво – каменоделство, зидарство, дърворезба.