Разработвани проекти

Нос Скамний и манастир „Св. Апостоли” – исторически епохи, традиции и вяра


Скамний се нарича югоизточната част на носа, с който завършва Созополският полуостров. В резултат на проведени теренни археологически проучвания се установи, че за жителите на гръцката колония Аполония и средновековния Созопол този брулен от ветровете край на полуострова винаги е бил място за свещенодействия.

Още през VI в. пр. Хр. вдадените в морето вулканични скали с многобройни цепнатини и изкуствени изсичания са използвани за светилище, което продължава да функционира до III в. пр. Хр. включително.

През XI в. от вътрешната страна на крепостната стена е построен малък (вероятно гробищен) параклис, а подът му е застлан с мраморни плочи. Много скоро (XII в.) непосредствено на запад от него е издигната внушителна трикорабна базилика. Мястото на църквата не е избрано случайно – в северния ѝ кораб е включен изсечения в скалите свещен резервоар за вода от древното гръцко светилище. След сериозно преустройство на храма към XV в., включващо преграждане на част от входове и поставяне на нова подова настилка, но вече от тухли, храмът просъществува до XVII в. Археологическите проучвания на нос Скамний отвориха нова страница от историята на Аполония Понтийска – Созополис – Созопол. Липсата на писмени сведения се запълва от откритите артефакти, които отразяват религиозните вярвания и икономическите връзки на жителите на многовековния град. Изследването на тази свещена територия позволява да се изяви религиозното наследство в различните култури.

Проектът включва аварийна консервация, реставрация и социализация на разкритите археологически структури, направа на ефектно осветление, изграждане на прилежаща инфраструктура и осигуряване на достъпна среда за хора със специфични възможности.

Нос Скамний, град Созопол Нос Скамний, град Созопол