Публично обсъждане на Споразумение за партньорство за периода 2014-2020 г.


На 26 февруари 2014 г., в Зала 6 на Национален дворец на културата в София се проведе отворено заседание на Работна група към Министерски съвет за обсъждане на Споразумение за партньорство между Република България и Европейския съюз за периода 2014-2020 г. На заседанието присъстваха представители на държавни институции и неправителствения сектор. Като членове на Работната група от страна на Фондация „Созопол” взеха участие проф. д.и.н. Виолета Нешева, Главен научен консултант към Фондацията и г-н Любомир Дуранкев, Експерт по международни проекти.

Форумът беше открит с встъпителни думи от Вицепремиера и Министър на правосъдието г-жа Зинаида Златанова, а самото споразумение беше детайлно представено от представители на държавната администрация. Документът обхваща определяне на приоритети за развитие за следващия програмен период и различни програми за постигане на определените цели.

В последвалите дебати по приоритетите за развитие за следващия програмен период представителите на Фондация „Созопол” изказаха мнението си като участници от страна на неправителствения сектор в България.

Проф. д.и.н. Виолета Нешева засегна темата за културното наследство, подчертавайки важността на неговото опазване и популяризиране с цел реализиране на огромния потенциал на България за развитие на културен туризъм.
Проф. д.и.н. Виолета Нешева засегна темата за културното наследство, подчертавайки важността на неговото опазване и популяризиране с цел реализиране на огромния потенциал на България за развитие на културен туризъм.

Г-н Любомир Дуранкев изказа подкрепата на Фондация „Созопол” към инициативите на Работната група за изготвяне на Споразумението, като пожела успешно финализиране на документа, така че предвидените програми да създадат реални условия за изпълнение на поставените приоритети.
Г-н Любомир Дуранкев изказа подкрепата на Фондация „Созопол” към инициативите на Работната група за изготвяне на Споразумението, като пожела успешно финализиране на документа, така че предвидените програми да създадат реални условия за изпълнение на поставените приоритети.