Студенти от УНСС посетиха изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще”


На 25 февруари 2014 г. студенти от специалност „Туризъм” в Университета за национално и световно стопанство в София посетиха изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще”. Г-н Любомир Дуранкев, Експерт по международни проекти към Фондация „Созопол”, запозна гостите с експонатите. Той представи дейностите на Фондацията в град Созопол като отправи покана към тях да посетят Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” в Археологически резерват „Античния град Аполония”.

Студентите благодариха за организирането и представянето на изложбата като обещаха да посетят Созопол, за да разгледат новоразкритите и проучени археологически структури, както и консервационно-реставрационните работи, извършени от Фондация „Созопол” по национални и международни проекти.