Разработвани проекти

Крепостни стени и кули, входна порта на Аполония – Созопол, Черноморски страж през вековете


При спасителни археологически разкопки, организирани от Националния исторически музей в центъра на Созопол, на територията на националния археологически резерват „Античния град Аполония”, неотдавна бяха разкрити монументални архитектурни останки от фасадната отбранителна стена на Аполония Понтика, с главния вход на крепостта. Стената е запазена в много внушителни руини. Във височината те достигат до 12,50 м, с което Созополската крепост се нарежда сред най-добре запазените крепости по българските земи.

С направените открития, финансирани от НИМ и Фондация „Созопол” на созополчани и гостите на града се предоставя още един културен обект, в който е отразена голяма част от историята на града. Обектът ще се приведе в необходимия за туристическа дестинация вид чрез консервационно-реставрационна и благоустройствена дейност по проекта, както и осигуряване на достъпна среда за хора със специфични възможности.

Главния вход на крепостната система на античния град Аполония Главния вход на крепостната система на античния град Аполония