Изпълнени проекти

Интеграция на културно-исторически ценности и диверсификация на туристическите продукти на територията на Община Созопол


Фондация „Созопол“ е консултант при изпълнението на дейностите по проекта:

Период на изпълнение: 2012 ÷ 2014 години. Стойност на изпълнените дейности по проекта – 284 472,69 евро. Финансиран от Европейски съюз по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013.

Античен и средновековен християнски комплекс
Античен и средновековен християнски комплекс

Проектът включваше дейности по консервация, реставрация, адаптация и социализация на недвижими културни ценности от голямо значение за община Созопол, с цел експониране, съхраняване и популяризиране на консервираните и реставрираните движими и недвижими културни ценности.
Бяха изградени нови експозиционни зали на Созополския Археологически музей, ситуирани в град Черноморец (Културно-анимационен център „Свети Никола”). Експозиционните зали са обзаведени и оборудвани, като в едната е планиран анимационен център за мултимедийно представяне на културните и природните атракции на община Созопол.

Многофункционална административна сграда
Многофункционална административна сграда