Изпълнени проекти

Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до исторически резерват Трапезица в град Велико Търново


Фондация „Созопол“ е консултант при изпълнението на дейностите по проекта.

Период на изпълнение: 2012 ÷ 2013 години. Стойност на изпълнените дейности по проекта – 2 178 103,40 евро. Финансиран по от Европейски съюз по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013.
Хълмът Трапезица е част от столицата на Второто българско царство Търновград, второ по значение градско ядро в нея след Цитаделата на хълма Царевец. Двата хълма са били свързани чрез мост през Янтра, до който се стигало по път, изсечен в скалите. На Трапезица, естествено укрепена от три страни от  реката, са били изградени множество църкви с изящна стенописна украса, както и манастирски и дворцов тип сгради, скрити зад дебелите й крепостни стени с главен вход от юг. Повечето от тях са принадлежали на династията на Асеневци, възкресили българската държава през 1186 г. след почти двувековно византийско владичество.

При археологически разкопки в края на ХІХ – началото на ХХ век са разкрити каменни руини на 17 църкви.В една от тях – с условно обозначение № 8, манастирска, за няколко века са били приютени мощите на Св. Иван Рилски, преди да бъдат преместени в Рилския манастир. След дълготрайно прекъсване, археологическите проучвания на хълма са възстановени през последните две десетилетия. С любов и всеотдайност археолози, архитекти и други специалисти възстановяват чрез разкопки и консервационно-реставрационни работи за нов живот старините в тази част от старопрестолния град, чиято хубост според средновековните автори е съперничела на самия Константинопол. Тази дейност спомага за разрастването на днешния град Велико Търново като център на туризма и за опазването на културното му наследство за бъдните поколения.

Крепостна стена и кула на хълма Трапезица Крепостна стена и кула на хълма Трапезица