Изпълнени проекти

Вила Армира – родопският бисер на тракийската аристокрация


Фондация „Созопол“ е консултант при изпълнението на дейностите по проекта.

Период на изпълнение: 2012 ÷ 2013 години. Стойност на изпълнените дейности по проекта – 537 217,45 евро. Финансиран от Европейски съюз по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013.
Вила „Армира” е изключителен архитектурен паметник от преди 2000 години и най-пищно украсеният частен дом (дворец) от римската епоха, разкрит в българските земи. Вилата е била център на поземлено владение, основано от богата тракийска аристократична фамилия. Първият й владетел е бил наследник на тракийски цар. За заслуги пред римската власт той е получил статут на римски гражданин и така е добил правото да създаде вилно стопанство, което е организирал още през 50-70-те години на І век сл. Хр., само около двадесетина години след окончателното завладяване на Тракия от Рим.

Мястото за изграждането на вилата (дома на собствениците) е било специално избрано. То отговаря на изискванията за подобни градежи, описани от древните римски автори Варон и Колумела, които казват, че една вила трябва да бъде построена до голям път, но не на самия път, в красива местност близо до вода, на южен склон и най-важното – до добри съседи. Римският начин на устройване на вилното стопанство и прилагането на архитектурата на римските дворци от Средиземноморието не оспорва тракийския произход на нейните владетели и принадлежността им към тракийската аристокрация.

Античната вила „Армира” е била издигната на площ от 3600 кв. м. Върху тази площ са разположени жилищната сграда на собствениците, както и градина за отдих и разходки. В югоизточния край на сградата е била построена и тераса, от която обитателите на вилата и техните гости са се наслаждавали на красивата природа и на реката. Този античен архитектурен ансамбъл е съществувал до 378 година сл. Хр. когато е бил разрушен по време на Готската война.

По проекта бяха извършени консервация, реставрация, изграждане на лапидариум и социализация на вила Армира.

Фрагмент римска мозайка от пода на Вила „Армира”Фрагмент римска мозайка от пода на Вила „Армира”