Председателят на Фондация “Созопол” Кирил Арнаутски е удостоен със званието почетен гражданин на Созопол


За своите изключителни заслуги и активна дейност за популяризиране на Созопол като световна туристическа дестинация и място за международни инициативи и фестивали на 30 юни 2015 година Общинският съвет на Община Созопол единодушно гласува предложението на кмета на община Созопол Панайот Рейзи, най- новият почетен гражданин на Созопол да бъде председателят на Фондация „Созопол” Кирил Арнаутски. В своето изложение пред общинските съветници кметът г-н Рейзи подчерта,че Кирил Арнаутски има несъмнена заслуга за презентацията и класирането на Созопол като дестинация №2 в света за 2015 година. „Това бе постигнато с упоритост и последователност от страна на Кирил Арнаутски и неговия екип, а неговата дейност за осъществяване на многобройни проекти свързани с археологията и историята на Созопол, както и за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания до природното и културно-историческото наследство могат да се видят навсякъде в града”. По този начин Созопол стана и първият представител на Лигата на историческите и достъпни градове за Източна Европа, а Фондацията е първата българска организация получила престижната награда „Световна туристическа дестинация” на Съвета за световен туризъм и пътувания именно заради активната си дейност за опазване на природното и културно наследство.

Почетният знак на новия почетен гражданин на Созопол ще бъде връчен на официална церемония по време на тържествения концерт в деня на Созопол,17 юли 2015 г.-„Света Марина”.

Хронология : -Фондация „Созопол” е първата българска неправителствена организация консултативен партньор на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). Фондацията бе избрана за втори мандат в Комитета за връзка на ЮНЕСКО с неправителствени организации от цял свят. За да се кандидатства за членство към комитета е необходимо да се отговаря на редица критерии. На първо място неправителствената организация трябва да има много активна дейност на национално и международно ниво по приоритети, утвърдени от Генералната конференция на ЮНЕСКО, които касаят дейността на Организацията в образованието, науката, опазването на природното и културното наследство. Тази година през август в София – Национален дворец на културата ще се проведе изнесено работно заседание на Комитет за връзка НПО-ЮНЕСКО на което ще заседават представители на неправителствени организации от цял свят.

До 16 ноември 2015 година дейността на ЮНЕСКО ще премине под знака на честване на 70-годишнината на организацията, която ще бъде отбелязана във всички държави-членки с голямо разнообразие от прояви и затова изнесеното заседание в България е още по-значимо и важно.

В настоящия момент Фондация „Созопол” реализира проект за Нестинарството – като важна част от българските традиции. Нестинарството е включено в Представителния списък на нематериалното наследство на ЮНЕСКО. Целите на проекта е да бъде запозната широката общественост и най-вече младежите с традициите в почитането на култа към огъня, свързан с историята на всички народи и с ритуалите и символиката му в българските народни вярвания и обредни практики, с акцент върху уникалния културен феномен на нестинарството.

Експертите на Фондацията разработват проекти не само на територията на Созопол, а в цялата страна- София, Видин, Белоградчик, Мелник, Поморие и др.