Изпълнени проекти

Архитектурно-исторически комплекс „Стената” в Археологически резерват „Античния град Аполония“ – град Созопол


Проектът включи реставрация на параклис, изграждане на музейна и експозиционни зали, с цел съхраняване и популяризиране на консервираните и реставрирани движими и недвижими културни ценности.