Фондация „Созопол” получи покана от Икономическия и социален съвет на ООН, Ню Йорк за участие в среща със Комитет за неправителствени организации


1 Сградата на Организацията на Обединените Нации в Ню Йорк, САЩ

На 18 април 2018 година, Фондация „Созопол”, като неправителствена организация със специален консултативен статут към ECOSOC получи покана за участие в консултации с Комитета за НПО. Консултациите касаят развиващите се отношения между неправителствени организации и Организацията на обединените нации, и ще се състоят на 20 юни 2018 година в сградата на Световната организация.

2 Заседателна зала 1 на Икономическия и социален съвет на ООН