Разработвани проекти

Съвместно развитие и устойчивост на културното наследство в Черноморския басейн


Проектът се разработва съвместно от Областна управа Констанца, Република Румъния; Фондация “Созопол”, Република България; Областна управа “Унгени”, Република Молдова; Община Измаил, Република Украйна;

Партньорите ще изпълняват съвместно дейности свързани с опазването и представянето на природното и културно наследство. Ще се провеждат културни събития на територията на страните, от които са партньорите. В Созопол ще се проведе Семинар на тема: “Предприемача в културния туризъм, част от туристическата индустрия”. Ще бъде разработена трансгранична цифрова инфраструктура за подпомагане на предприемачеството в сферата на туристическата индустрия и връзка с Европейски цифров пазар. Ще бъдат изпълнени консервационни, реставационни и строително ремонтни дейности на Архитектурно-исторически комплекс “Южна крепостна стена и кула” в град Созопол – международна туристическа дестинация.

MORSKA 30-png

3-png 5-png