Разработвани проекти

Архитектурно-исторически комплекс „Замък Баба Вида” – Дунавска врата през хилядолетията


Замъкът “Баба Вида” е разположен на брега на река Дунав и е единственото средновековно отбранително съоръжение и владетелска резиденция, запазено до наши дни в цялостен архитектурен обем.

Още римляните са оценили стратегическите преимущества на мястото и са въздигнали върху него една от най-важните крепости с функция на Дунавска врата към Балканите. Оценявайки значението й на възлов военен и търговски пункт, балканските владетели и тези на държавите от Централна Европа водели войни помежду си, за да притежават крепостта.

Изключително богатата история на Видин е съществена част от историята на българските земи през вековете, съпоставима и неразривно свързана с историята на столиците Плиска, Преслав, Охрид, Велико Търново.

Проектът предвижда финализиране на археологически проучвания, консервация, реставрация, изграждане на нов информационен център, осигуряване на достъпна среда за хора със специфични възможности и социализация на комплекса.

Архитектурно-исторически комплекс „Замък Баба Вида”, град Видин Архитектурно-исторически комплекс „Замък Баба Вида”, град Видин