Общо събрание на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО


На 01.04.2014 г. от 10:00 часа в Конферентна зала Роял 1 на Шератон София Хотел Балкан, се проведе Общо събрание на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

Беше представен актуализирания състав на Управителния съвет; и новия Изпълнителен директор на Центъра; бяха обсъдени и приети основните документи на Центъра.

Общото събрание беше открито от г-жа Людмила Димитрова – Председател на УС, встъпителни думи произнесе и г-н Франк Прошан – Представител на Генералния директор на ЮНЕСКО, Председател на общото събрание на Центъра.

На Общото събрание присъства и г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол”.

В рамките на събитието г-н Арнаутски проведе делови разговор с г-н Франк Прошан – Представител на Генералния директор на ЮНЕСКО и Председател на Общото събрание на Центъра. Бяха обсъдени подробности по провеждането на международния форум: „Роля на младежта за опазване на материалното и нематериалното културно наследство”, София – Созопол, 27 септември – 1 октомври 2014 година, организиран от Фондация Созопол.