Разработвани проекти

Боянската църква – символ на средновековното българско монументално изобразително изкуство


Боянската църква „Св. Св. Никола и Пантелеймон” се намира в Софийския квартал Бояна, в подножието на планината Витоша. Тя е един от културните символи на България и е включена през 1979 г. като недвижима културна ценност в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Църквата има богата стенописна украса, основна причина за изключителния интерес на изследователите към нея. Боянската църква дължи своята световна известност преди всичко на стенописите от 1259 г., които отразяват изключителните постижения на българското средновековно изкуство. В по-голямата си част пресъздадените над 240 изображения се отличават с индивидуалност, убедителна психологическа характеристика и виталност.

Боянската църква е от най-посещаемите културни обекти в България, което налага сериозни перманентни грижи за нейното опазване и достойно представяне като национален и световен паметник. В съпричастие с това Фондация „Созопол” разработва проект, който предвижда рехабилитация и оформяне на околната среда на църквата – парка, оградата му и реконструкция на сградата до входа в него, които са в тежко състояние и привеждането им, в съответствие със съвременните изисквания за културен туризъм, както и осигуряване на достъпна среда за хора със специфични възможности.

По време на изпълнение на проекта е възможно да се направят сондажни археологически проучвания в отделни сектори на парка, каквито досега не са правени. Целта е да се потърсят структури, които могат да допринесат за изясняване функцията на църквата.