Изпълнени проекти

Българската Ясна поляна – екология, фолклор, туризъм


В рамките на проекта бяха създадени нови съоръжения и инфраструктура за „зелен” туризъм в района на село Ясна Поляна, а старите съоръжения бяха реновирани. Осигурен бе достъп до природни забележителности за всички заинтересовани, включително на хората с увреждания.

Бяха създадени възможности на местното население за придобиване на знания и умения, необходими за ефективното съхранение, използване и популяризиране на уникалните природни ресурси, съсредоточени в региона.

По проекта бе започнато създаването на еко-пътека, която да бъде включена в общ, българо-турски туристически маршрут. Организирането на подобен маршрут се очаква да подчертае и популяризира природните забележителности в трансграничния регион и да допринесе за развитието на дълготрайно българо-турско сътрудничество в областта на туризма, което да благоприятства развитието и на двете страни.

Община Приморско, и по-конкретно село Ясна Поляна бяха избрани за изпълнение на настоящия проект, защото техните територии се отличават с наличието на уникални, относително непознати и слабо популяризирани природни ресурси, с изключителен потенциал за развитие на „зелен” туризъм.

1.5