Изпълнени проекти

Старинен Созопол – Манастир „Св. Иван Предтеча” – културата през вековете


Период на изпълнение: 2009 ÷ 2011 години Стойност на проекта: 648 920 евро. Финансиран от Финансов механизъм на Еропейското икономическо пространство. Проект „Старинен Созопол – Манастир „Св. Иван Предтеча” – културата през вековете” бе финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство с водещо финансово участие на Кралство Норвегия. Бяха изпълнени археологически проучвания на Манастир „Св. Йоан Предтеча” на територията на Археологически резерват „Острови Св. Иван и Св. Петър”, консервационни и реставрационни работи в резервата и в град Созопол.

На 28 юли 2010 г. в 13,30 часа екипът от археолози по проекта откри в олтара на главната манастирска църква мраморен реликварий, датиращ от края на V – началото на VІ век. Капакът на изящното каменно ковчеже беше запечатан с червен хоросан.

Реликварият бе отворен на 01.08.2010 година от комисия в присъствието на официални гости и журналисти. Беше установено и впоследствие доказано, че в него са част от мощите на Свети Йоан Кръстител.

На 5 август 2010 г. мощите бяха пренесени от Археологически музей – Созопол и изложени за поклонение в църквата „Св. Георги” в града. На 25 юни 2011 г. с литийно шествие те бяха пренесени от църквата „Св. Георги” в реставрирания православен храм „Св. Св. Кирил и Методий”.

След изследвания в Лабораторията за радиовъглероден анализ към Оксфордския университет, учените доказаха, че намерените човешки останки са най-близо до профила на библейската личност. Екип на National Geographic Channel старателно документира процеса на изследването и посвети на уникалната находка филм, който прикова вниманието на милиони зрители по целия свят.

Светите мощи, открити при изпълнението на проекта, финансиран от Кралство Норвегия и изпълнен от Фондация „Созопол“, превърнаха града в един от най-известните и най-посещаемите центрове на поклонническия туризъм на Балканите и в Европа.