Изпълнени проекти

Лига на историческите и достъпни градове – защита правата на човека


Лига на историческите и достъпни градовеПериод на изпълнение: 2010 ÷ 2012 години. Стойност на изпълнените дейности по проекта – 48 794 евро. Финансиран от Фондация „Созопол” чрез дарения от физически и юридически лица. Основана през 2010 г. в рамките на Европейския консорциум на фондациите за правата на човека и на хората с увреждания, основната цел на Лигата на историческите и достъпни градове е да се намерят нови начини за съвместяване на защитата на културното наследство и достъпността, което е едно от най-големите предизвикателства в Европа, свързани с достъпността и важна област, с която да се ангажира сектора на фондациите.

Месец март 2013 година на база изпълнените проекти от Фондация „Созопол”, град Созопол и Археологически резерват „Античния град Аполония” бяха присъединени към Лигата на историческите и достъпни градове.

Общите цели по проекта се изпълняват едновременно от девет фондации, в пет различни страни в цяла Европа, като всяка от тях е в партньорство с местните власти на конкретен историческия град – Авила (Испания), Торино (Италия), Лука (Италия), Мюлуз (Франция), Виборг (Дания), Созопол (България).

Цели се осигуряването на туристически маршрут с около 1 километър дължина,който да се развива в историческия център на всеки членуващ град. Всеки маршрут ще обхваща интересни сгради, музеи, паркове, ресторанти, магазини и туристически информационни центрове.

Фондация Созопол има значителен опит в проекти, които осигуряват достъп за хората с увреждания до културното наследство и природните забележителности, използвайки финансиране от фондове на Европейския съюз и от собствени средства. От 2003 г. фондацията е осъществила няколко проекта за достъпност, включително възстановяването на фрагменти от крепостна стена и на кули, както и изграждането на достъпен комплекс към тях, включващ музейна сбирка, туристически офис, панорамен проход и кей. Към днешна дата общата дължина на достъпния маршрут е 1553 метра.

Към настоящия момент Фондацията работи по нови проекти, свързани с осигуряване на достъп за хора с увреждания, по-специално инсталирането на тактилни маркировки и рампи, както и изготвянето на брайлов пътеводител на основните обекти в Археологически резерват „Античния град Аполония”.

Съоръжения за достъп на хора със специфични възможности,
изградени по проекти на Фондация “Созопол”

Карта на град Созопол с достъпна среда за хора със специфични възможности
Карта на град Созопол с достъпна среда за хора със специфични възможности