Изпълнени проекти

Културното наследство на два съседни народа – отворена врата през хилядолетията


Период на изпълнение: 2011 ÷ 2013 години. Стойност на проекта: 599 291, 88 евро. Финансиран от Европейски Съюз по програма за Трансгранично сътрудничество и съфинансиран от правителството на България. Проектът има за цел да поддържа устойчивото развитие чрез защита на природното, културно и историческо наследство в трансграничния регион на Странджа планина (България-Турция) и създаване на повече възможности за културно развитие на обществеността чрез съвместни международни инициативи. Ще се извършат:

  • В град Созопол: Консервационни и реставрационни работи на крепостните зидове в обхвата на улица „Южна панорамна алея”. След изпълнение на дейностите тази част от резервата се утвърди като притегателен център за отмора на посетителите.

Възстановени фрагменти от крепостните стени на античния град Аполония

  • В град Къркларели: Консервационни и реставрационни работи на Старата сграда „Türk Ocağı Evi” в историческия градски център, за да функционира сградата като Културен дом. Този проект даде основание и импулс за допълнителни проекти за възстановяване в историческия градски център, както е предвидено в Устройствения план за развитие на град Къркларели.

Türk Ocağı Evi Старата сграда „Türk Ocağı Evi”