Разработвани проекти

Проект: „Разширяване на изгледна площадка за наблюдение на крепостна система, декоративни цветарници и панорамна алея – Втори етап”


1 2

3
Изгледна площадка с рампа за хора с увреждания – поглед откъм Южна панорамна алея

Фондация „Созопол” започна разработване на проект: „Разширяване на изгледна площадка за наблюдение на крепостна система, декоративни цветарници и панорамна алея – Втори етап”.

4
Поглед от изгледна площадка към крепостната система на Созопол

Проектът е естествено продължение на вече изпълнени от Фондация „Созопол” проекти. Това представлява надграждане и постигане на устойчивост при предлагане на туристически услуги в Национален археологически резерват „Античния град Аполония”.

6 7

Панорама на изгледна площадка и Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”

Изгледната площадка за наблюдение на крепостна система, декоративни цветарници и панорамна алея и Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” са едни от най-предпочитаните места за посещение и отдих на територията на Национален археологически резерват „Античния град Аполония”. Ежегодно те се посещават от почти всички туристи и гости на град Созопол.
Непосредствената близост на двете дестинации дава възможност на всички посещаващи резервата да се насладят на неговите уникални природни и културно-исторически забележителности.